Egykori Kiállítások

2022

Pécs- Debrecen- Szeged, Klebersberg Kuno és a magyar felsőoktatás

Leírás 

A tárlókban változatos dokumentumtípusok – levelek, látványtervek, újságcikkek, beszédek, karikatúrák – segítségével járják körbe az egyetemek elhelyezésének kérdését, mutatják be az építkezéseket. Betekintést nyújt a kiállítás Klebelsberg díszdoktorrá avatásaiba, illetve a Collegium Hungaricum intézményének működésébe. A kiállítás talán legimpozánsabb darabjai a kultuszminiszter által a pécsi egyetemi templomnak készíttetett és ajándékozott papi díszöltözet darabjai és egy misés kehely az 1920-as évekből. A dokumentumok megemlékeznek Klebelsberg haláláról, és emlékezetével kapcsolatos anyagok is bemutatásra kerülnek.

Helyszín 

Pécs, Szepesy Ignác u. 3. 

Időpont 

2022. október 7. - 2023. október 31. 

A kiállítást készítették 

Dezső Krisztina, Pálmai Dóra 

 

Elődeink nyomában. A Jogi Kar 100 éve Pécsett

Leírás 

A PTE jogi karának történetét bemutató kiállítás az egyetem Pécsre költözésének századik évfordulója alkalmából nyílt meg 2022. szeptember 5-én. A kiállítás négy vitrinben korszakonkénti beosztásban mutatja be a kar történetét korabeli tárgyak és dokumentumok segítségével. Az egykori oktatók kötetei a karzat fali vitrinjeiben pedig a karon folyó évszázados tudományos munkát reprezentálják.

Helyszín 

Pécs, 48-as tér 1. 

Időpont 

2022. szeptember 5. - 2023. szeptember 18. 

A kiállítást készítették 

Czirják Márton, Dezső Krisztina, Méreg Martin, Pálmai Dóra 


Zsebemben egy egész könyvtár

Leírás

Mi a különbség a mikro- és a minikönyvek között? Vajon hány cm egy törpekönyv? Mire jó az olvasópéldány? Miért gyűjtik sokan szenvedélyesen a minikönyveket? Válogatás a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont minikönyv-gyűjteményének darabjaiból.

HelyszínPécs, Szepesy Ignác u. 3.
Időpont
2022. június 24. - 2023. március 31.
A kiállítást készítettékDezső Krisztina, Pálmai Dóra

2021

Eucharisztikus Világkongresszus - Budapest, 1938.

Leírás1938 májusában zajlott Budapesten a 34. nemzetközi eucharisztikus kongresszus, idén ismét Budapest ad otthont az 52. ilyen rendezvénynek. A Klimo Könyvtárban az 1938-as kongresszus emlékét idézzük fel kiállításunkkal. A tárlaton bemutatásra kerülne az 1938-as budapesti kongresszus emlékei mellett a korábbi Szent Imre emlékév és a szintén 1938-ban tartott Szent István emlékév eseményei is. Végül a pécsi 1938-as események felelevenítésével zárul a tárlat. A kiállításról anyagát feldolgozó blogbejegyzéseinket a TGYO Blog felületén olvashatják el.
HelyszínPécs, Szepesy Ignác u. 3.
Időpont
2021. június 26. - 2022. március 31.
A kiállítást készítettékDezső Krisztina, Czirják Márton, Pálmai Dóra

18 vitrinnel a Föld körül

LeírásA kiállításban könyvtárunk állományának segítségével azt szeretnénk megmutatni egy-egy híres utazó életén keresztül, hogy milyen különféle okokból keltek útra a régebbi korok emberei, amikor az utazás még nem számított széles körben elterjedt, mindennapi jelenségnek. Tudósok, katonák, irodalmárok, gyűjtők, utazók, régészek életén és az utazások után keletkezett műveik segítségével járjuk be a Föld szinte minden táját. Az utazók emlékei mellett olyan tárgyakat, dokumentumokat is találni a tárlókban, melyek azt mutatják be, hogy mit vittek és mit hoztak magukkal az utazásokra induló emberek.
HelyszínPécs, Szepesy Ignác u. 3.
Időpont
2021. június 26. - 2022. március 31.
A kiállítást készítettékDezső Krisztina, Méreg Martin, Molnár Dávid, Pálmai Dóra

Afrikai európai szemmel

LeírásA Klimo Könyvtár 17–19. századi köteteinek segítségével mutatjuk be újonnan megnyíló kiállításunkban, hogy milyennek láttak a kor európai utazói, felfedezői az afrikai kontinenst. Európai szerzők útleírásain és rajzain, metszetein keresztül nyerhetünk betekintést abba, hogy mit láttak érdekesnek, mely területeket jártak be, milyen látványosságokat tartottak megörökítésre méltónak, milyen állatokat, növényeket ismertek meg az általuk bebarangolt területeken. A kiállítás a könyvtár gazdag térképgyűjteményének Afrikát bemutató darabjaival nyit, majd Észak-, Közép- és Dél-Afrika anyaga után a kontinens állat- és növényvilágának korabeli ábrázolásait láthatjuk. A tárlatot az Afrikában járt magyar utazók, felfedezők és vadászok műveinek bemutatása zárja.
HelyszínPécs, Szepesy Ignác u. 3.
Időpont
2021. május 10. - 2022. március 31.
A kiállítást készítettékDezső Krisztina, Czirják Márton, Gönczi Andrea, Méreg Martin, Molnár Dávid, Pálmai Dóra

2020

50 éves a pécsi közgazdászképzés

LeírásA PTE Közgazdaságtudományi Kar 2020-ban ünnepeli fél évszázados fennállását. A jubileumhoz kapcsolódóan több rendezvényt is szervez a kar, köztük egy az intézmény történetét bemutató kiállítást is, amely a PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya közreműködésével készült. A kiállítás 2021 tavaszáig volt látható a KTK épületében az első és a második emeleti lépcsőfordulóban. A kiállításról anyagát feldolgozó blogbejegyzésünket a TGYO Blog felületén olvashatják el.
HelyszínPTE Közgazdaság Tudományi Kar, Rákóczi út. 80.
Időpont
2020. szeptember 2. - 2021. július 5.
A kiállítást készítettékDezső Krisztina és Méreg Martin


2019

Nézőpontok: 1956, a civilektől a nagypolitikáig - interaktív vándorkiállítás

LeírásA kiállítást az Európai Bizottság „Europe for Citizens”; programja által támogatott 1956 és a propaganda – információ vagy manipuláció?  című nemzetközi projekt keretében készítette a Berzsenyi Dániel Gimnázium csapata a Zachor Alapítvány és a USC Soá Alapítvány támogatásával, amely november elején érkezik az Egyetemtörténeti Gyűjteménybe. Célja, hogy különböző források segítségével bemutassa a forradalom egyes aspektusait.
HelyszínPécs, Szepesy Ignác u. 3.
Időpont
2019. szeptember 24 - október 25.


„A művészet az elmondhatatlan tolmácsa”


LeírásInteraktív utazó kiállítás diákok művészeti alkotásaiból holokauszt-túlélők és szemtanúk visszaemlékezéseihez kapcsolódva. A kiállítás 15 egyszerűen felállítható molinóból áll, melyeken 15 kiemelkedő pályamű látható. Az interaktivitást a molinókon található QR-kódok biztosítják, melyek leolvasásával a látogatók digitális eszközök (okostelefon vagy tablet és fülhallgató) segítségével azonnal megnézhetik és meghallgathatják a műveket inspiráló interjúrészleteket - ezek vezetik körbe a diákokat a kiállításon.
HelyszínPécs, Szepesy Ignác u. 3.
Időpont
2019. szeptember 24 - október 25.


Somogyi Ferenc emlékkiállítás

LeírásSomogyi Ferenc (1906-1995) a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen szerezte jogi diplomáját. A Jog- és Államtudományi Kar tanársegédjeként kezdte meg oktatói munkáját 1933-ban. 1937-ben a magyar magánjog története tárgykörből az egyetem magántanára lett.1939-től Pécs város országgyűlési képviselője lett. 1940-ben országos szociális felügyelővé nevezték ki, 1945-ben az Országos Nép- és Családvédelmi Alap kezelésével bízták meg, szegény sorsú családok házhoz juttatásában segédkezett. A háború után külföldre távozott, előbb Ausztriába, majd 1950-ben az Amerikai Egyesült Államokba. Több amerikai magyar szervezet és rendezvény megalapításában vett tevékenyen részt, magyar művelődéstörténetet, történelmet tanított kint. A kiállításban munkásságát, műveit, életútját mutatjuk be.
HelyszínPécs, Szepesy Ignác u. 3.
Időpont
2019. június 22 - 2021. május 12.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina és Czirják Márton


Öttorony. A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig

LeírásMint minden tavasszal, a Történeti Gyűjtemények Osztálya idén is új időszaki kiállítás elkészítésén dolgozik. A téma minden évben kötődik valamilyen szinten a könyvtárhoz, hiszen nem titkolt célunk, hogy a gyűjteményeink értékeit ilyen módon is a látogatók elé tárjuk. A kiállítás ötletét, vezérfonalát ezúttal egy modern könyv adja: Nagy Imre professzor úr 2013-ban megjelent hiánypótló műve, az Öttorony. A kötet a pécsi irodalmi műveltség történetét tekinti át a kezdetektől egészen a 20. századig. A kiállítás célja pedig, hogy a látogató elé tárja azokat a fontos műveket, amelyek ennek a történetnek a mérföldköveit jelentik. A kiállítás a fizikailag megragadható művek bemutatásával jó alkalmat kínál arra, hogy képet kapjunk ezen intézményeknek a város szellemi életében betöltött szerepéről, ugyanakkor a fenti kérdések újragondolására is lehetőségünk nyílik.
HelyszínPécs, Szepesy Ignác u. 3.
Időpont
2019. május 30. - 2021. május 12.
A kiállítást készítették
Czirják Márton, Dezső Krisztina Dr. Gönczi Andrea, Méreg Martin, Molnár Dávid

2018

„…a pozsonyi egyetem nem akar filiáléja lenni a budapestinek…” Emlékezés a 100 éve  megalapított pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karára

LeírásA PTE Általános Orvostudományi Kara idén tartja jubileumi 50. Egyetemi Orvos- és Fogorvosnapok programsorozatát, amelynek keretében egy másik jubileumra utaló emlékülésre is sor kerül 100 éves a pécsi orvosképzés címmel. Kamarakiállításunk ezekhez az eseményekhez csatlakozott, bemutatva az pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karának történetét.
Helyszín
Pécs, Szigeti út 12., PTE ÁOK Romhányi György Aula
Időpont
2018. október 11 – 28.
A kiállítást készítették

Dr. Gönczi Andrea, Méreg Martin és Dr. Schmelczer-Pohánka Éva


70 éves a Tóth József BTK-TTK Kari Szakkönyvtár
LeírásA Pedfő Könyvtár alapításának 70. évfordulójára készített kiállítás négy vitrinben rendezte el az elmúlt évtizedek legfontosabb írásos dokumentumait és tárgyi emlékeit: bélyegzőket, emlékérmeket, könyvtári kiadványokat, telefonkönyveket stb. Az érdeklődők megtekinthették a könyvtár különböző korszakaiból származó raktári kérőlapokat és katalóguscédulákat. Egy paravánon megjelenítettük az egyetem történetét ábrázoló idővonalat, ill. számos életképet a könyvtár mozgalmas múltjából és jelenéből.
Helyszín
Pécs, Ifjúság útja 6., Tóth József BTK-TTK Kari Szakkönyvtár előtere
Időpont
2018. október 11 – 28.
A kiállítást készítették
Dr. Gönczi Andrea, Méreg Martin és Dr. Schmelczer-Pohánka Éva


Négyesi báró Szepesy Ignác élete és munkássága
Leírás„A hazának hű őre és oszlopa” – Szepesy Ignác pécsi püspök emlékezete, a V. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban konferencia kísérőrendezvényeként a Klimo Könyvtárban található dokumentumok és könyvek tükrében mutatta be a kiállítás Szepesy püspök munkásságát.
Helyszín
Pécs, Aradi vértanúk útja, Pécsi Egyházmegye Magtár Látogatóközpont
Időpont
2018. október 4 – 11.
A kiállítást készítették
Méreg Martin és Molnár Dávid


Ángyán János emlékezete
LeírásVörösberényi Ángyán János (1886–1969) az 1925/26-os tanévben az orvosi kar dékánja volt. Emellett a klinikai bizottság elnöke és az Irgalmasrend pécsi kórházának belgyógyász főorvosa. Az 1943/44-es tanévben a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem rektora.   A kiállítás egy vitrinben mutatta be okleveleit, könyveit, kitüntetéseit, egy paravánon pedig a pécsi munkásságának legfontosabb helyszíneit fotókon, valamint a róla készült festményt és karikatúrát.
Helyszín
Pécs, Szigeti út 12., PTE ÁOK
Időpont
2018. augusztus 30. – szeptember 1.
A kiállítást készítették
Czirják Márton, Dr. Gönczi Andrea, és Dr. Schmelczer-Pohánka Éva


Forradalom, színház, sajtó - Mit üzentek a pécsi aprónyomtatványok a 19. század közepén?
LeírásA kiállítás alapját Kelemen József pécsi kanonok-nagyprépost (1790–1868) aprónyomtatvány-gyűjteménye képezi. Az egy oldalas aprónyomtatványok között találhatók röplapok, színlapok és előfizetési felhívások egyaránt. A tárgyukban különböző aprónyomtatványok három nagyobb tematikus egység szerint csoportosíthatók: 1848/49-es dokumentumok, színlapok az 1830-as évektől az 1850-es évekig, előfizetési felhívások az 1850-es évekből. A kiállítás e három témát jeleníti meg. Mivel elsődleges célunk az aprónyomtatványnak mint forrástípusnak a bemutatása, nem törekedtünk az egyes témák teljes körű bemutatására. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc története, színháztörténet és sajtótörténet helyett a kiállítás az aprónyomtatványok korabeli kommunikációban betöltött szerepére helyezi a hangsúlyt, tehát inkább kommunikációtörténeti jellegű.
Katalógus

Forradalom, színház, sajtó - Kiállításkatalógus

Helyszín
Pécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2018. június 8 – 2019. április 30.
A kiállítást készítették
Czirják Márton, Dr. Gönczi Andrea, Méreg Martin, Molnár Dávid és Dr. Schmelczer-Pohánka Éva


2017


Mozaikok a pécsi felsőoktatás múltjából és jelenéből – Jubileumi egyetemtörténeti kiállítás a Klimo Könyvtárban

LeírásA középkori egyetemalapítás 650. évfordulójának programsorozatához kapcsolódó kiállítás, mely három nagyobb egységet ölel fel. Az elődintézmények (középkori egyetem, győri Királyi Akadémia pécsi időszaka (1785–1802), a Pécsi Püspöki Lyceum/Joglyceum (1828/1831 – 1849); 1865–1923), a Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem – 1912/1914 – 1919/1921), az alapítási tervezetek (Klimo György püspök és a 19–20. század tervezetei) bemutatásával vezetjük fel a kiállítást. Egy rövid kitérővel visszautalunk a középkori gyökerek korábbi évfordulóira (1967, 1992), a jogelődnek tekinthető Pécsi Püspöki Joglyceum centenáriumára, továbbá a hajdani püspöki könyvtár alapításának 200 éves ünnepségére, végezetül bemutatjuk az idei év jubileumi ünnepségének, programjainak pár dokumentumát/tárgyát is.
Helyszín
Pécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2017. május 31. – 2018. március 31.
A kiállítást készítették
Czirják Márton, Dr. Gönczi Andrea, Méreg Martin, Molnár Dávid és Dr. Schmelczer-Pohánka Éva 


2016


A pécsi egyetemek históriája 1367-től 2017-ig
LeírásA poszterkiállítás a 650 éves jubileumi évfordulóhoz kapcsolódva mutatja be az egyetemtörténet egyes stációit, kiemelve egy-egy jelenetet, arcot, emblematikus helyszínt vagy tárgyat. 
Helyszín
Vándorkiállítás a PTE karain
Időpont
2016. december 6. – 2018. március 31.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina és Rózsáné Szarka Veronika 


1956. Budapest - Pécs - Mecseki Láthatatlanok
LeírásA kiállításban posztereken tekinthetőek meg a budapesti és pécsi 1956-os események fényképei, dokumentumai, plakátjai. A poszterekhez könyv- és dokumentumkiállítás is kapcsolódik, mely a korszak folyóirataiból, a forradalommal foglalkozó történeti szakirodalomból válogat. A vitrinekben a forradalom pécsi és baranyai kibontakozását a Dunántúli Napló, illetve Szabad Dunántúl korabeli címlapjain, a résztvevők emlékiratain, naplóin és fényképein keresztül kísérhetjük figyelemmel. Emellett az egyetem és az egyetemisták forradalomban betöltött szerepére is számos példát láthatunk.
Helyszín
Pécs, Szigeti út 12., PTE ÁOK Romhányi György Aula
Időpont
2016. október 21 - 2016. november 11.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina, Méreg Martin


Krisztus katonája – Szent Márton élete és emlékezete
Leírás2016-ban ünnepeltük Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. Az emlékévhez kapcsolódó kiállításon Szent Márton életének, a pogányság elleni küzdelmének és egyházépítő tevékenységének kívántunk emléket állítani. A katolikus egyház egyik kultikus szentjéhez kapcsolódóan Európa országaiban, köztük hazánkban is több népszokás alakult ki, melyek színesebbé varázsolják a püspök emlékezetét. A térképek és fotók segítségével pedig Szent Márton nyomában járva egy baranyai és európai barangolásra invitáltuk látogatóinkat.

Katalógus

Krisztus katonája – Szent Márton élete és emlékezete: Kiállításkatalógus

Krisztus katonája – Szent Márton élete és emlékezete: Kiállításkatalógus (pdf)

Helyszín
Pécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2016. június 25. – 2017. március 31.
A kiállítást készítették
Czirják Márton és Pálmai Dóra


„Jöjjön e forráshoz, egészséget lel itt.” Gyógyító vizek és fürdőkultúra
LeírásA Balneológiai Társaság 125 éves jubileumához kapcsolódó kiállítás, a magyarországi és kiemelten a baranyai gyógyfürdőket, a balneológia szakirodalmát és a gyógyító vizeket, fürdőéletet kívánta bemutatni több mint 250 darab könyv és képeslap, illetve több mint félszáz kiegészítő tárgy segítségével. A kiállítás legrégebbi, 1714-ben kiadott kötetétől kezdve, a napjainkban megjelent szakirodalom is megtalálható.
Katalógus

"Jöjjön e forráshoz, egészséget lel itt." Gyógyító vizek és fürdőkultúra : Kiállításkatalógus

"Jöjjön e forráshoz, egészséget lel itt." Gyógyító vizek és fürdőkultúra : Kiállításkatalógus (pdf)

HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár 
Időpont
2016. április 27. – 2017. március 31.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina, Gergely Zsuzsanna, Molnár Dávid


2015


Professzorok kéziratos hagyatéka
LeírásA Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény az elmúlt években több jeles professzor hagyatékával gazdagodott. Kamarakiállítás keretében tekinthetik meg látogatóink Berde Károly (1891–1971), Berde Botond (1919–2014), id. Reuter Camillo (1874–1954), ifj. Reuter Camillo (1920–1987) és Grastyán Endre (1924–1988) személyes tárgyait, dokumentumait, kéziratait.
Katalógus

Professzorok kéziratos hagyatéka : Kiállítás katalógus

Professzorok kéziratos hagyatéka : Kiállítás katalógus (pdf)

MédiaProfesszorok kéziratos hagyatéka: Kiállítás bemutató videó
HelyszínPécs, Szepesy u. 3., Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény
Időpont
2015. október 1. – 2016. március 31.
A kiállítást készítette
Dezső Krisztina


Kik azok a britek? Utazás múlt és jelen között
LeírásA 2015. évi időszaki kiállításunk témája a brit és angolszász térség kultúrájának, irodalmának, tudományának és történelmének bemutatása a középkortól egészen napjainkig. A tárlatban az angolszász nyelvterület sokszínűsége, humora, gasztronómiája is megelevenedik korokon át. A régmúlt idők neves királyaitól a napjainkban uralkodó II. Erzsébet királynőig, Shakespeare, a Globe színház, vagy éppen Jane Austen romantikus regényei, illetve Stephen Hawking és Alan Turing élete és annak filmes adaptációi is mind bemutatásra kerülnek. Egy-egy vitrinben jól megférnek a püspöki könyvtár 16–19. században nyomtatott könyvritkaságai az egyetemi könyvtár napjaink brit kultúráját, történetét bemutató modern, színes kiadványaival.
Katalógus

Kik azok a britek : Utazás : múlt és jelen között : Kiállítás katalógus

Kik azok a britek : Utazás : múlt és jelen között : Kiállítás katalógus (pdf)

HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár 
Időpont
2015. április 29. – 2016. március 31.
A kiállítást készítették
Czirják Márton, Dezső Krisztina, Gergely Zsuzsanna, Molnár Dávid és Szilágyi Mariann


2014


„Itt van, György főpap a Te könyvtárad (…) mindenki számára nyitva áll.” Ritkaságok és kuriózumok a 240 éve alapított Klimo Könyvtárból
Leírás240 éve, 1774 tavaszán alapította Klimo György püspök a Pécsi Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a hajdani Pécsi Püspöki Könyvtárat (ma Klimo Könyvtár). A jubileimi kiállításban bemutatásra kerültek a bibliotéka kuriózumai, kódexei, egyedi kéziratai és nyomtatványai, valamint további érdekes gyűjteményei is.
Katalógus

Itt van, György főpap a Te könyvtárad (...) mindenki számára nyitva áll. : ritkaságok és kuriózumok a 240 éve alapított Klimo Könyvtárból : Jubileumi kiállítás katalógus

Itt van, György főpap a Te könyvtárad (...) mindenki számára nyitva áll. : ritkaságok és kuriózumok a 240 éve alapított Klimo Könyvtárból : Jubileumi kiállítás katalógus (pdf)

Média240 éves a Klimo Könyvtár: Jubileumi kiállításmegnyitó videó
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2014. május 22. – október 31.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina, Dr. Schmelczer-Pohánka Éva, Szeberényi Gábor és Szilágyi Mariann


Irány Észak! Skandinávia kiállítás
LeírásKiállításunkban az észak-európai országok történetét, kultúráját, sokszínűségét mutattuk be. A Hártya-terem 18 vitrinjében páratlan és gazdag dokumentumanyagok – régi nyomtatványok, metszetek, egy-egy híres történelmi személyiség arcképmását felvonultató több százéves kiadvány és különböző személyes tárgyak – kerültek elhelyezésre a témával kapcsolatban.
Katalógus

Irány észak! : Skandinávia kiállítás katalógus

Irány észak! : Skandinávia kiállítás katalógus (pdf)

MédiaIrány Észak! Kiállításmegnyitó beszámoló és videó
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár 
Időpont
2014. április 29. – 2015. március 31.
A kiállítást készítették
Gergely Zsuzsanna és Szilágyi Mariann


A császárért és a királyért szikével és fecskendővel – Orvosok az Isonzónál és Dél-Tirolban 1915–1917.  Kiállítás a Nagy Háború Emlékeiből
LeírásA Molnár F. Tamás professzor által összeállított gazdag fotógyűjteményre épülő kiállítás anyagát a PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya által készített, a témához kötődő könyvtörténeti és muzeális dokumentumokat bemutató tárlat egészítette ki. A kiállításon látható fényképek elődeinket idézik, napi küzdelmeiket, örömeiket örökítik meg. Szakmai odaadásukat, emberi elhivatottságukat, patriotizmusukat, kötelességtudásukat, orvosi, nővéri, ápolói helytállásukat.
HelyszínPécs, Szigeti út 12., PTE ÁOK Romhányi György Aula
Időpont
2014. január 31. – 2014. február 28. 
A kiállítást készítették
Dr. Molnár F. Tamás, Dr. Rendeki Szilárd, Széll Katalin, Kittkáné Bódi Katalin (PTE ÁOK), Simon Adrienn (PTE ÁOK); Dezső Krisztina, Szeberényi Gábor


2013


90 éve Pécsett – Az Erzsébet Tudományegyetem pécsi működése (1923 – 1950)
LeírásA Pécsi Egyetemi Könyvtár jubileumi kiállításával a pozsonyi egyetem 90 évvel ezelőtti Pécsre költözésének kívánt emléket állítani. A kiállítás tematikájában folytatta az előző évi centenáriumi bemutató menetét: így az egyetem budapesti és pécsi időszakának általános bemutatása és a díszdoktorok mellett, a kari egységek (Bölcsészettudományi Kar, az Evangélikus Hittudományi Kar, a Jog- és Államtudományi Kar, valamint az Orvostudományi Kar), és az egyetemi könyvtár működési dokumentumai kerültek bemutatásra.
HelyszínPécs, Universitas u. 2/a. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
Időpont
2013. november 21. – 2014. január 22.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina, Gergely Zsuzsanna és Dr. Schmelczer-Pohánka Éva


90 éves a Jogi Kar
LeírásA Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Pécsre költözésének 90. évfordulója alkalmából készített kiállítás. A pécsi jogi oktatás dokumentumai és fennmaradt relikviái voltak láthatók a tárlaton, a 90 éves jubileum kísérőrendezvényeként. A kiállítás létrehozásában az Óriás Nándor Szakkollégium Elméleti-történeti tagozata segített.
HelyszínPécs, Rákóczi út. 80. PTE ÁJK
Időpont
2013. október 11. – 2013. november 18.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina és Dr. Schmelczer-Pohánka Éva


„Oltalmad alá futunk Istennek szent anyja.” A Mária-tisztelet kialakulásának történeti hagyományai
LeírásA harmadik Máriagyűdi Kegyszobor felállításának 300 éves évfordulója alkalmából rendezett időszaki kiállítás. A Könyvtár Hártyaterme Szűz Máriát ábrázoló szobrokat, jeles régi könyveket, kalendáriumokat, magángyűjteményekből előkerült sohasem látott kegytárgyakat, búcsús tárgyakat felvonultatva kelti életre a korabeli 17-20. századi zarándoklatokat és a Mária-tisztelet történetét.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2013. június 12. – 2014. március 31.
A kiállítást készítették
Lantosné dr. Imre Mária, Dr. Schmelczer-Pohánka Éva, Gergely Zsuzsanna és Szilágyi Mariann


2012


„…Pozsonyban, fokozatos fejlesztés mellett, tanszabadsággal felruházott magyar királyi tudományegyetem állíttatik fel.”
LeírásA PTE Általános Orvostudományi Kara idén tartja jubileumi 50. Egyetemi Orvos- és Fogorvosnapok programsorozatát, amelynek keretében egy másik jubileumra utaló emlékülésre is sor kerül 100 éves a pécsi orvosképzés címmel. Kamarakiállításunk ezekhez az eseményekhez csatlakozott, bemutatva az pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karának történetét.
Helyszín

Pécs, Universitas u. 2/a., Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

Pécs, Ifjúság útja 6. BTK-TTK Aula

Pécs, Rákóczi út. 80. PTE ÁJK

Pécs, Szigeti út 12. ÁOK

Időpont
2012. szeptember – december 15.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné és Schmelczer-Pohánka Éva


Teleki József és a litterátus Telekiek
LeírásA Teleki-család történetéről rendezett szimpózium kísérő rendezvénye.
MédiaTeleki József és a litterátus Telekiek kiállításmegnyitó videó
HelyszínPécs, Universitas u. 2/a., Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
Időpont
2012. október 29 – 30.
A kiállítást készítették
Csóka-Jaksa Helga és Szeberényi Gábor


„A nagy világ csodái a fölöttünk való világról.” Csillagászattörténet a Klimo Könyvtárban
LeírásA kiállításban a csillagászat évszázadokon át zajló fejlődését követhették nyomon az érdeklődők. Kezdve a Ptolemaiosz-féle geocentrikus, valamint a kopernikuszi heliocentrikus világkép ábrázolásaitól és a róluk íródott szakmunkáktól a csillagászati eszközökig. A csillagászatnak több gyakorlati alkalmazása is helyet kapott: a hajózás, a naptár- és horoszkópkészítés, csillagjóslás, a matematika, a fizika, és a földrajz érdekes köteteit is bemutattuk. A Klimo Könyvtár anyagát iskolai használatra szánt szemléltető eszközökkel tettük színesebbé.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2012. június 6. – 2013. március 31.
A kiállítást készítették
Csóka-Jaksa Helga, Dani Ágnes és Szilágyi Mariann


130 éve született Prinz Gyula
LeírásA Természettudományi Kar Földrajzi Intézete tudományos ülést rendezett a jeles tudós, egyetemünk egykori rektora, Prinz Gyula születésének 130. évfordulója alkalmából. A rendezvény egyik kísérőprogramja volt a tudós életét és munkásságát bemutató kiállítás, amelyben szerepeltek nyomtatásban megjelent munkái, kéziratos önéletrajza, az Egyetemtörténeti Gyűjtemény által őrzött, valamint a család által a Földrajzi Intézetnek adományozott személyes tárgyai, az Egyetemi Levéltárállományában található dokumentumok. A kiállítás célja, hogy az utódok is megismerhessék a nagy előd életét és munkásságát.
HelyszínPécs, Ifjúság útja 6., PTE TTK Földrajzi Intézet
Időpont
2012. január 11. – június 30. 
A kiállítást készítették
György-Dávid Anita, Radvánszky Bertalan (PTE TTK Földrajzi Intézet); Csóka-Jaksa Helga, Jusztinger Antalné


2011


A pécsi nyomdászat évszázados históriája (1772–1950)
LeírásA Klimo Könyvtár három termében berendezett kiállítás a pécsi nyomdászat több évszázados múltjának ismertetésére vállalkozott. A bemutatót a pécsi nyomdászattörténet nagy kutatója, Borsy Károly emlékére ajánlottuk, hiszen a kiállítás alapja az ő gyűjteménye. A bemutatott könyvek és aprónyomtatványok a Klimo Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár, a Csorba Győző Megyei–Városi Könyvtár, a Baranya Megyei Levéltár és a Janus Pannonius Múzeum Várostörténeti Osztály állományából került ki. A nyomtatványok bemutatása mellett Balázs András jóvoltából a nyomdászat technikai eszközei is helyet kaptak.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2011. június 6. – 2012. március 31.
A kiállítást készítették
Dani Ágnes, Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Pohánka Éva, Szeberényi Gábor és Szilágyi Mariann


A pécsi professzorok emlékezete – A pécsi jogi oktatás múltja (1785-1950)
LeírásAz idei, Pécsett megrendezésre került XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció kísérőrendezvényeként megnyitott tárlat a pécsi jogi oktatás 1785 és 1950 közötti időszakát mutatta be. Két intézmény: a Pécsi Püspöki Joglyceum és az Erzsébet Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának történetét, relikviáit mutatta be a tárlat. Kiemelt szerepet kapott a kiállításban a líceum és az egyetem oktatóinak, professzorainak bemutatása, munkásságuk, műveik ismertetése.
HelyszínPécs, Rákóczi út. 80. PTE ÁJK
Időpont
2011. április 18. – 2011. május 20. 
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina, Pohánka Éva és Jusztinger Antalné


Könyvtörténeti kiállítás a 18. századi magyar és nemzetközi jogtörténet témakörében
LeírásA kiállítás a XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció kísérőrendezvénye volt.
HelyszínPécs, Rákóczi út. 80. PTE ÁJK
Időpont
2011. április 18. – április 20.
A kiállítást készítette
Szeberényi Gábor


2010


A Pécsi Közgáz 40 éve – Jubileumi kiállítás

LeírásA Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara 2010-ben ünnepelte megalakulásának 40 évfordulóját. Az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódva a PTE Egyetemtörténeti Gyűjteménye által rendezett a jubileumi kiállítás az eltelt 40 év történetét kívánta bemutatni. A tárlat első felében az Erzsébet Tudományegyetem időszakától napjainkig tárta a látogatók elé a közgazdaságtudományi képzés történetét a pécsi egyetemeken. A következő tárlókban a már kétkarúvá vált Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának dokumentumait, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen folyó munkát mutattuk be egészen az integrációig, majd végül a kar dékánjainak munkásságát, illetve a mai egyetemi életet ismerhették meg a látogatók.
HelyszínPécs, Rákóczi út. 80. PTE KTK
Időpont
2010. szeptember 23 – szeptember 25.
A kiállítást készítették
Áldozó Krisztián (PTE KTK), Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné


Dél-Amerikai függetlenségi háborúk
LeírásA Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének közös kiállítása a XI. Ibero-Amerikai Hét keretében. Az érdeklődők a Klimo Könyvtár Aranytermében tekinthették át a dél-amerikai függetlenségi háborúk (1810–1820-as évek) főbb eseményeit kronologikus rendben.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2010. május 3. – október 18.
A kiállítást készítette
Szilágyi Mariann


Színes természetrajz – rajzolt természet
LeírásAz Egyetemi Könyvtár és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztályának közös kiállítása. Az egyetemi könyvtárnak szánt, nyilvánossá tett püspöki könyvtárban helyet kaptak az állat- és növényvilág rendszerezéseit tartalmazó művek is. A kiállítás során a látogatók gazdagon illusztrált könyvekkel ismerkedhetnek meg, amelyek érzékletesen mutatják be, hogy a 16-19. század embere milyen ismeretekkel rendelkezett az őt körülvevő növény- és állatvilágról. A régi könyveket a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya ásványkincsei, preparált állatai és növénymetszetei egészítették ki.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2010. április 28. – 2011. április 30.
A kiállítást készítették
Kisbenedek Tibor, Török Ildikó (JPM Természettudományi Osztálya); Kokovai Szabina, Pohánka Éva 


Angyal Pál – emlékkiállítás
LeírásAz Angyal Pál emlékezete Pécsett című konferencia kísérőrendezvényeként készült a kiállítás.
HelyszínPécs, Rákóczi út. 80. PTE ÁJK Dr. Halasy-Nagy József Aula
Időpont
2010. április 9. 
A kiállítást készítették
Kokovai Szabina, Pohánka Éva


2009


Az egyház(megye)i zenekultúra a Klimo Könyvtárban
LeírásA Klimo Könyvtár egyházzenei kiállítása a Pécsi Egyházmegye millenniumi rendezvénysorozatának egyik záró rendezvénye volt. A tárlat két nagyobb egységre tagolódott, az első részben a Klimo Könyvtárban őrzött egyházzenei kötetek kaptak helyet, a második egység a pécsi egyházmegye zenei életének egy jelentős szegmensét, a székesegyházi zenei életet mutatta be.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2009. november 25. – 2010. március 31.
A kiállítást készítette
Dezső Krisztina


Püspöki Joglyceum emlékezete (1833-1923)
LeírásA Püspöki Joglyceum emlékezete című konferencia kísérőrendezvényeként a lyceum történetét mutatta be a kiállítás. A tárlókban a lyceum működési dokumentumai mellett, a lyceum oktatóinak munkásságát, az általuk írt köteteket tekinthették meg az érdeklődök.
HelyszínPécs, Rákóczi út. 80. PTE ÁJK 
Időpont
2009. október 16. – október 31.
A kiállítást készítették
Kokovai Szabina és Pohánka Éva


A Pécsi Püspöki Könyvtár ritkaságai és kódexei
LeírásA hajdani Püspöki Könyvtár legértékesebb és gazdagon illusztrált kézirataiból és ősnyomtatványaiból bemutatásra került darabok az egyházi kultúra és a liturgikus élet kiemelkedő munkái. A legrégibb, kisméretű kéziratos Biblia a 13. század első feléből, Franciaországból származik. A Hainburgi Biblia, kivételes aprólékossággal és műgonddal készített 144 figurális és ornamentális iniciáléval díszített. Ezen kéziratos emlékek mellett még további kéziratos és ősnyomtatvány jellegű példányok kalauzolták el a látogatókat a 13. és 15. század könyvművészetének sokszínűségébe. A kiállítás kuriózumát az Ernuszt Zsigmond pécsi püspök megrendelésére 1499-ben, Velencében nyomtatott Pécsi Misekönyv két fennmaradt példánya jelentette.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2009. szeptember 15. – október 31.
A kiállítást készítették
Pohánka Éva és Szilágyi Mariann


A középkor egyházi és világi kultúrája
LeírásA Klimo György által alapított első nyilvános könyvtár azon kéziratos és nyomtatott középkori munkái adták a bemutató fő vonalát. Köztük a legrégibb egy négykötetes kéziratgyűjtemény, amely Árpád- és Anjou-kori, valamint későbbi korszakbeli eredeti oklevelet tartalmaz. A kiállítás egyik legrégibb kézirata egy 1380-as években pergamenre írott Missale Romanum volt, amely Herzan Ferenc szombathelyi püspök tulajdonát képezte. A kiállítást a magyar történeti források darabjai zárták: Kézai Simon Chronica Hungarorumának egy 18. századi másolata mellett megtekinthető volt az 1473-ban, Hess András budai ősnyomdájában nyomtatott Chronica 1481-es, Johannes Menestarrfer bécsi orvos-rektor által elkészített kézirata. A kiállítás különlegessége az a Forgách-kódex volt, amely a nagyváradi püspök, Forgách Ferenc 1551 és 1574 közötti történeti feljegyzéseit tartalmazza, bátyja Forgách Simon és Istvánffy Miklós jegyzeteivel kiegészítve.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2009. június 4. – július 31.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina és Pohánka Éva


1000 esztendő pécsi püspökei
LeírásA kiállítás, a millenniumát ünneplő Pécsi Egyházmegye püspökei előtti méltó főhajtás jegyében készült el. A tárlat a pécsi ordináriusok történetét dolgozta fel, Bonipert püspöktől Mayer Mihály megyéspüspökig. A fennmaradt írásos dokumentumok mellett helyet kaptak az apróbb tárgyi emlékek is, amelyek révén több évszázad történeti vonala rajzolódott ki. Olyan levéltári források is kiállításra kerültek, amelyek bár fennmaradtak, mégis igen ritkán vagy soha nem voltak kiállítva; így például az uralkodók által főkegyúri jog alapján tett püspöki kinevezések, továbbá a pápai bullával ellátott szentszéki megerősítések. Ezek egészülnek ki a pécsi egyházfők helyi munkásságából megőrzött emlékekkel, azok képeivel, személyes tárgyaival, műveivel.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2009. május 15. – október 31.
A kiállítást készítették
Kovács Zoltán (Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltár) és Pohánka Éva 


2008


Pécsi felsőfokú történészképzés történetének válogatott dokumentumai. 1923 / 1948/ 1983
LeírásA pécsi történészképzés hármas évfordulója kapcsán a Pécsi Tudományegyetemen, valamint jogelőd intézményeiben folyó képzés rövid történeti áttekintése mellett keresztmetszetet nyújtott a kiállítás a jelenlegi történészképzésről, a PTE Történettudományi Intézetének mai felépítéséről, az itt folyó kutatómunkáról az itt oktatók műveinek segítségével.
HelyszínPécs, Ifjúság útja 6., PTE BTK aula
Időpont
2008. november 28. – december 5.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Pohánka Éva


A császárért és a királyért! – Az első világháború tárgyak és dokumentumok tükrében
LeírásA kiállítást a Hadtörténeti Múzeum, a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága Várostörténeti Múzeuma és a Pécsi Egyetemi Könyvtár közösen rendezte meg az első világháború befejezésének  90. évfordulója kapcsán.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3. PTE Egyetemi Könyvtár
Időpont
2008. november 7–21.
A kiállítást készítették
Deák Máté, Kokovai Szabina, Vitári-Wéber Adrienn (PTE EK TGYO); Krautzer Andrea, Szoleczky Emese (Hadtörténeti Múzeum)


A reneszánsz könyvkultúra remekei a Klimo Könyvtárban
LeírásAz országos reneszánsz év programsorozathoz csatlakozva a hajdani püspöki könyvtár is bemutatta az állományában megtalálható könyvművészeti remekeket. A humanista nyomdászat fejlődése, a reneszánsz kor olvasmányműveltsége (egyrészt az ókori szerzők első nyomtatásban megjelent munkái, másrészt a humanista gondolkodók kötetei) vezették be a kiállítást. A bemutató különlegessége a reneszánsz kor gyönyörű könyvkötéseinek reprezentálásával valósult meg. A hajdani püspöki könyvtárban csak kevés számú, a magyarországi reneszánsz könyvművészettel kapcsolatos dokumentum található, így főként a helyi „nevezetességek” kerültek kiállításra: pl. III. János pécsi püspök (Janus Pannonius) munkásságával kapcsolatos 18. századi kéziratok.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2008. szeptember 19. – december 31.
A kiállítást készítették
Kokovai Szabina, Pohánka Éva, Vitári-Wéber Adrienn


Harapós tudomány – mosolygó fogak – Pécs és a fogászat története
LeírásAz EKF 2008-as Környezet- és egészségkultúra éve programsorozat keretében az Egyetemtörténeti Gyűjtemény tárgyi és könyvészeti dokumentumok segítségével bemutatót szervezett a magyar, főként a pécsi fogászat múltjából. A bemutatott anyag a Pécsi Tudományegyetem Orvostörténeti Gyűjteményének és Fogászati Klinikájának relikviáiból, műtárgyaiból, valamint budapesti és pécsi magángyűjtők fogászati gyűjteményeiből tevődött össze. A kiállítás témája a magyar fogászat és fogászati képzés történetének tematikus bemutatása volt. A magyar fogászat fejlődésének főbb csomópontjait, fejlődési irányait, jeles személyiségeit, iskolaalapító professzorait kívánta megismertetni az érdeklődőkkel.
HelyszínPécs, Szepesy u. 1-3., PTE Egyetemi Könyvtár, Virágház
Időpont
2008. szeptember 2. – 2009. március 31.
A kiállítást készítették
Deák Máté és Dezső Krisztina


Biblia-kiállítás a Klimo Könyvtárban
LeírásAz Egyetemi Könyvtár a Biblia Éve 2008-as rendezvényhez csatlakozva a hajdani püspöki könyvtár méltán jeles Biblia-kiadásait mutatta be. A kiállítás három nagyobb tematikai egységre volt tagolható: az első tárlókba a bibliakiadások 15-19. századi remekei kerültek, a másodikba a nemzeti nyelvű Szentírások, végül, a magyar nyelvű bibliakiadások (katolikus és protestáns) reprezentáns és méltán híres darabjai.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2008. június 20–21.
A kiállítást készítették
Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Kokovai Szabina, Mátrai Miklós, Pohánka Éva, Vitári-Wéber Adrienn


Orvostudományi munkák a Klimo Könyvtár gyűjteményében
„…mindazt, ami az emberben jelentős, műveltséget, erényt, adottságot s minden egyebet az orvostudomány adományának kell tartanunk, hiszen ő azt óvja meg, ami nélkül semmi más nem létezhetnék.”

LeírásA könyvbemutató betekintést engedett a hajdani püspöki könyvtár állományának páratlan gazdagságú orvostudományi anyagába. A látogatók egy izgalmas és illusztrációkban gazdag bemutatón keresztül képet kaphattak a tudományág egyes területeinek a 15. századtól a 19. századig zajló változásaiba, fejlődésének történetébe.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2008. április 14. – december 31.
A kiállítást készítették
Kokovai Szabina, Pohánka Éva


90 éves a Pécsi Orvostudományi Kar – Orvosképzésünk a könyvek tükrében
LeírásPécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának 90. évfordulójára rendezett történeti kiállítás, amely bemutatta az orvosi kar pozsonyi, budapesti és pécsi működését.
HelyszínPécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK aula
Időpont
2008. április 12.
A kiállítást készítették
Dr. Benke József, Gracza Tünde, Jusztinger Antalné, Pohánka Éva


2007


Batthyány Emléknap
LeírásA 200 éve született gróf Batthyány Kázmér emlékére készült a kiállítás a Pécsi Egyetemi Könyvtár rendezésében, mely a Baranya Megyei Levéltár rendezvénysorozatának keretében a valósult meg.
HelyszínPécs, Papnövelde u. 5. Baranya Megyei Önkormányzat Díszterme
Időpont
2007. június 5.
A kiállítást készítették
Móró Mária Anna, Deák Máté és Kokovai Szabina


2006


Az 1956-os forradalom a könyvtári dokumentumok tükrében
LeírásVálogatás a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó dokumentumaiból, könyveiből.
HelyszínPécs, Rákóczi út. 80. PTE ÁJK–KTK
Időpont
2006. október 20–31.
A kiállítást készítették

Pohánka Éva és Szeberényi Gábor


2004


Európa kulturális öröksége a Klimo Könyvtárban – Kódexkiállítás Pécsi Tudományegyetem Könyvtárában
LeírásKlimo Könyvtár legértékesebb kéziratos kódexeit és ősnyomtatványait bemutató kiállítás.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2004. szeptember 18–19.
A kiállítást készítették
Csóka-Jaksa Helga és Pohánka Éva


A hispán-luzófón világ a Klimo Könyvtár könyveiben
LeírásA Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára az V. Ibero-Amerika Hét rendezvényeihez, kulturális-tudományos programsorozatához csatlakozva kínált betekintést egy kiállítás keretében a Klimo-gyűjtemény köteteibe, felhasználva a spanyol és portugál hódítók és gyarmataik történettét taglaló munkákat.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2004. május 3–31.
A kiállítást készítették
Móró Mária Anna és Pohánka Éva


Afrika európai szemmel
LeírásKiállítás a Klimo Könyvtár anyagából a Frankofón Hét programjaihoz kapcsolódóan. A kiállított dokumentumok mindegyike a püspöki gyűjtemény anyagából került ki, bemutatva 16-19. századi térképeken, útleírásokon, rajzokon, újságcikkeken, valamint képes tankönyveken keresztül Európa véleményét, ismereteit a fekete kontinensről.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2004. március 19. – április 30.
A kiállítást készítették
Móró Mária Anna, Kicsindi Edina és Pohánka Éva


2003


Latin-Amerika az Egyetemi Könyvtár Klimo Gyűjteményben
LeírásA IV. Pécsi Latin-Amerika Héthez kapcsolódó kiállításban a Klimo Könyvtár Latin-Amerikához kötődő könyveiből, térképgyűjteményeiből készült válogatás.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2003. április 4–11.
A kiállítást készítették
Kokovai Szabina, Pohánka Éva, Vitári-Wéber Adrienn


2002


Latin-Amerika az Egyetemi Könyvtár Klimo Gyűjteményben
LeírásA Latin-Amerika Központ és a Klimo Könyvtár reprezentatív kiállítása a könyvtár latin-amerikai témájú könyveiből.
HelyszínPécs, Szepesy u. 3.,  Klimo Könyvtár
Időpont
2002. április 16–30.
A kiállítást készítették
Csóka-Jaksa Helga, Móró Mária AnnaTrackback link: