Könyvajánlók

Kiadó:
ISBN:
978-615-5839-19-1
Kiadás éve:
2023

Lakner László : Alter ego

Lakner László a magyarországi neoavantgárd legfontosabb alkotói közé tartozik: művészetét tematikus és stiláris sokrétűség, folyamatos kísérletezés jellemzi. Életművén belül gyökeresen eltérő stílustendenciák férnek meg egymás mellett, amelyek azonban nem kizárják, hanem inkább kiegészítik egymást. Lakner bizonyos művei köthetők a szürnaturalizmushoz, a pop arthoz, a fotórealizmushoz, a konceptualizmushoz, a szkripturális karakterű informel festészethez, majd egyre hangsúlyosabbá válik az életműben egy posztkonceptuális szemléletű – oldottan geometrikus, gyakran betű- és szövegalapú – festőiség...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-5217-46-3
Kiadás éve:
2023

Dresszkód: szecesszió

A Dresszkód: Szecesszió című kiállítás az 1895-1915 közötti időszakot fedi le. Ehhez megközelítőleg 60 műtárgyat válogatott össze a muzeológus – estélyi, nappali és szabadidős női viseleteket. Két darabot kölcsönzött társosztálytól: az adattárból egy jelmezes estélyre szóló meghívót, valamint egy gyönyörű szecessziós nyakéket az ötvösgyűjteményből. A katalógusba bekerült néhány olyan műtárgy is, amelyet 2021-ben a Ráth György-villa helyi adottságai miatt nem tudott a múzeum bemutatni...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-6488-26-8
Kiadás éve:
2023

Stílustérkép : divat, testkép, önismeret

Csalár Bence immár harmadik könyve a fenntartható divat egyik legfőbb pontjára fókuszál egy nagyot, nevezetesen az önismeretre, amely elengedhetetlen része minden változásnak, legyen szó egy fenntarthatóbb gardróbról, tudatos öltözködésről vagy önmagunk mélyebb megismeréséről. Sokszor beszélünk arról, hogy nem szabad lemondanunk megunt ruháinkról, érdemes új szemmel nézni rájuk, átalakítani, formálni, szeretni minél tovább. Ez hatványozottan igaz önmagunkra is, akár a belsőnkről, akár a külsőnkről van szó. Éppen ezért a szerző ezúttal egy, a selyem és lenvászon alatt rejlő mélyebb utazásra invitálja az olvasót. Egyúttal pedig arra biztat mindenkit, hogy habár lehet egy adott keretrendszer vagy mások elvárásai szerint öltözködni, a nap végén úgyis csak az számít, mi hogyan érezzük magunkat a bőrünkben..


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-82375-0-5
Kiadás éve:
2023

Műveljük kertjeinket!

A kortárs magyar képzőművészet legnagyobb hatású, nemzetközi viszonylatban is jelentős mesterének, Bukta Imrének kiállítása, Műveljük kertjeinket! címmel. A művész születésének 70. évfordulója alkalmából létrejött tárlaton kizárólag új művek jelennek meg. A művész a legkorszerűbb technikákra épülő látvánnyal közvetíti azt a világot, ami körülöleli őt a vidéki Magyarországon. A kivételes művészeti esemény több mint 1000 m2-en, a Godot Kortárs Művészeti Intézet óbudai, négyszintes kiállítóterében látogatható...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-5839-21-4
Kiadás éve:
2023

Re:Re : művészi újrajátszás : az újrajátszás művészete : 2023. április 22. - szeptember 17.

A tárlat a művészi újrajátszások – ún. artistic reenactmentek – működés- és létmódját, antropológiai, szociokulturális, (művészet)történeti kontextusait kívánja feltárni. Olyan sajátos, döntően részvételen és együttműködésen alapuló performatív eljárásokat, mint amikor a művész előtérbe állít egy már lezajlott történést, vagy megelevenít egy általa közvetlenül nem megtapasztalt, de a kulturális emlékezethez hozzátartozó eseményt, esetleg újrabeállít, új kontextusba helyez egy (mű)tárgyat. Ekkor a múltra való hivatkozás nem pusztán a történelem és a megtörténtek megerősítése vagy épp öncélú újra át- és megélése, hanem az itt és most szempontjá­­ból mindig másként hozzáférhető és megtapasztalható emlékkép és hagyomány kritikai újrafelfedezése is...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 615 6667 007
Kiadás éve:
2023

Szárnyalás - vol - flight : Reigl Judit figurális festészete

Reigl Judit születésének századik évfordulóját kiállításokkal ünnepli számos európai és hazai múzeum. A Kiscelli Múzeum–Fővárosi Képtár tárlata a berlini Neue Nationalgalerie és a budapesti Szépművészeti Múzeum kiállításait köti össze: míg az előző a művész legismertebb alkotói korszakát, az 1950-es és 1980-as évek közötti festményeit tekinti át, az utóbbi Reigl munkásságának első és utolsó éveiből válogat. A Kiscelli Múzeum tárlata e két kiállítás törzsanyaga közötti periódusra fókuszál, és első ízben mutatja be, hogy milyen jelentős helyet foglalt el Reigl Judit egész életművében az emberábrázolás.tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-5978-77-7
Kiadás éve:
2023

Hungarian EXPO successes, 1851-2021 : exhibition catalogue

1851-ben egy magyar szobrász Engel József Az amazonok harca az Argonauta ellen című szobrával szerepelt a londoni világkiállításon. Az alkotást nem más, mint az első expó kezdeményezője, Albert herceg vásárolta meg és azóta is a brit királyi család tulajdonában van. Ezzel a legmagasabb rangú elismeréssel kezdődött Magyarország 170-es éves világkiállítási sikereinek története, amely mind a mai napi tart. 2021-ben a dubaji expón a Csernyus Lőrinc által tervezett magyar pavilont a Táplálni a világot, energiát az életnek téma legjobb interpretálásáért díjazták.
A Magyar EXPO sikerek 1851–2021 című kiállításhoz kapcsolódóan megjelenő kötet a fentiekhez hasonló történeteknek és alkotóknak szentelt tanulmányok mellet Magyarország expószerepléseinek legteljesebb dokumentációját közli. A szerkesztő, Gál Vilmos többéves kutatómunkáján alapuló katalógusban nemcsak a sikerrel szerepelt műalkotások kaptak helyet, hanem az elnyert díjak, oklevelek és számtalan egyéb, kuriózumnak számító vagy mára feledésbe merült emlék, amely mind a magyar kultúra gazdagságáról és a magyar leleményről mesél.


tovább >>>

AttilaFK : art, architecture, design

Különleges, misztikumra fogékony látásmódját és művészeti ágakon átívelő jellegzetes kifejezésmódját mutatja be az AttilaFK / art, architecture, design című „életműkönyv”, ami rendhagyó kialakításával, ezüst táblák közé zárt fekete testével nemcsak feltárja F. Kovács szerteágazó univerzumát és tervezői gondolkodásmódját, de maga is művészkönyvként válik az életmű részévé.


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-6595-05-8
Kiadás éve:
2023

Haláltánc : rajzok 2015-2020

Reigl Judit (1923–2020) születésének századik évfordulója alkalmából a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria bemutatja az 1945 utáni európai képzőművészet kiemelkedő alakjaként ünnepelt mester utolsó rajzsorozatát. Az eddig soha nem látott grafikai anyag Reigl életének páratlan képes krónikája, amely úgy összegzi termékeny éveit, ahogyan csak a halál kapujából visszatekintve lehet...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-5695-55-1
Kiadás éve:
2023

LélekFormák : II. Népművészeti Nemzeti Szalon : Műcsarnok : 2023. 04. 15. - 2023. 07. 16.

„A népművészet jelképrendszerével és tér- illetve időszemléletével is meg kell ismerkednünk, hogy legyőzhessük idegen művészi nevelésünk előítéleteit, és zavartalanul élvezhessük a magyar formákat.”
(Lükő Gábor)


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-5133-21-3
Kiadás éve:
2023

Határsértő képzelet : kortárs művészet és kritikai elmélet Európa keleti felén

Ha egészen röviden kellene megfogalmaznom, milyen könyv is András Edité, elsőre ez jut eszembe: szókimondó. Másodjára ezzel egészíteném ki: állást foglaló. Bárhol üsse is fel az ember, mellébeszélést, köntörfalazást, homályos célozgatást sehol nem talál. Érvelő-kifejtő-kritikai hangvételű szöveg vezeti végig az olvasót a rendszerváltást követő, egyszerre euforikus és váratlanul keserű évtizedtől - amikor "egy világ omlott össze", és az új távolról sem a legelőnyösebb arcát mutatta meg - a kétezres évek véget nem érő globális politikai, gazdasági és mentális válságáig - egészen mostani, pandémiától és a közelben zajló háborútól sújtott, nyomasztó életünkig...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-963-12-7899-6
Kiadás éve:
2017

A túlélő árnyéka : az El Kazovszkij életmű

El Kazovszkij (1948-2008) a XX. század utolsó évtizedei és az ezredforduló egyik legeredetibb és legszuggesztívebb magyar képzőművésze volt. Festőként, performerként, díszlettervezőként és – ma már tudjuk – költőként is hatalmas életművet hagyott hátra, amelynek roppant elevenségét és infernális mélységeit a kortársak is azonnal fölismerték.

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria ősszel nyíló reprezentatív kiállítása nem arra vállalkozik, hogy monografikus módon áttekintse és mintegy művészettörténetileg “helyére tegye” mindazt, amit Kazovszkij fájdalmasan korai halálával örökül hagyott. Nem az a cél, hogy az életút szakaszait a pálya szerves egymásutánjaként mutassuk be. Nem protokolláris emlékkiállításra, inkább vitákat provokáló, izgalmas kortársi eseményre készülünk...


tovább >>>