Könyvajánló

Kiadó:
Gondolat
ISBN:
963 281 459 2
Kiadás éve:
1985
Mű a katalógusban:

Magyar szólások és közmondások

A magyar nyelv stíluseszközeinek páratlanul gazdag fejezetét képezik a szólások és a közmondások. Mindkettő forrása olyan állandósult szókapcsolat, amely a köznyelv képi és hangulati gazdagítására szolgál, valamint szemléletessé teszi a mondatba fogalmazott megtapasztalt igazságot. O. Nagy Gábor (1915-1973) irodalomtörténész és szótárszerkesztő, a frazeológia kiváló ismerője e témában több kiadást megért gyűjteménye európai viszonylatban is egyedülálló. A szerzőt a régi magyar irodalom iránti érdeklődése és a művelődéstörténet kutatása vezette el az emberi lét lényegét megragadó több évszázados tapasztalat, a népi bölcsességek szemléletes nyelvi kifejezésmódjának vizsgálatára és rendszerezésére.Lantosné Dr. Imre Mária ny. főiskolai docens, Pécsi Hittudományi Főiskola Számos kisebb-nagyobb szólásmagyarázó tanulmánya, és a Mi fán terem? című kötete izgalmas történeti hátteret rajzol a szólások mai és eredeti vonatkozásáról.

A Magyar szólások és közmondások 20.000 tételből álló példatára térben átfogja az egész Kárpát-medencét. A szerző a különféle társadalmi rétegek képes beszédének és gondolatgazdag kifejezésmódjának bemutatása mellett, az egyes népcsoportok változatos tájnyelvi jellegzetességeire is kitér. A szórakoztató és szellemes gyűjtemény, nyelvi műveltségünk gazdagodását is szolgálja.

O. Nagy Gábor méltatlanul elfelejtett kötetét, nemcsak az anyanyelvünket oktató tanároknak és növendékeknek, hanem a magyar nyelv értékeinek megőrzéséért felelősséget érző olvasók figyelmébe is ajánlom.

 

A könyvajánló a PTE Egyetemi Könyvtára által a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban 2013. november 11-én hétfőn, 15 órakor megnyílt "MindenKép(p)en Olvasunk!" című olvasást népszerűsítő fotókiállításra készült!