Könyvajánló

Kiadó:
Apollo Irodalmi Társaság
ISBN:
Kiadás éve:
1896
Mű a katalógusban:

Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája

A szakmai körökben az egyik leghíresebb szerkesztőjéről elnevezve csak „Borovszky”-nak nevezett sorozat egy magam fajta – főleg gazdaság-és társadalomtörténettel foglalkozó – ember számára azért is fontos, mert kötetei a kor egyik legnagyobb hazai szellemi teljesítményének minősíthetők. A 19. század végétől egészen az első világháborúig terjedő időszakban több mint 20 kötete jelent meg a Magyarország vármegyéi és városai sorozatnak.Prof. Dr. Kaposi Zoltán egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan Tanszék Ezek nagy többsége egy-egy korabeli vármegye bemutatására, leírására vonatkozik, míg készült néhány, önálló törvényhatósági joggal rendelkező városról (Szatmárnémeti, Temesvár stb.) is önálló kötet. A kötetek elkészítése óriási szervező munkát feltételezett, s nagyon fontos volt a közel azonos szempontrendszer alapján való feldolgozás. Az egyes vármegyei kötetek foglalkoznak az adott területi egységek természeti adottságaival, falvainak történetével, a közegészségügyi állapototokkal, a gazdaság helyzetével, a nemesi vármegyék történetével, a megyében élő lakosság kultúrájával, a nemes családok genealógiájával, s még hosszan lehetne sorolni azt az irdatlan információmennyiséget, amit a korabeli kutatók összeszedtek. A sorozat kötetei máig nélkülözhetetlen adalékot szolgáltatnak a dualizmus utolsó évtizedeinek megértéséhez. A szövegek véletlenül sem unalmasak, nem akarnak értékelni, inkább csak leírnak és tájékoztatnak, amolyan pozitivista szellemiségben. Külön erénye ezeknek a köteteknek, hogy létrehozásukhoz a helyi szellemi potenciált is felhasználták, sokszor híres, de mégiscsak egy-egy megyét vagy várost helyből jól ismerő szerző is szerepel az írók között. Az világos, hogy ilyen díszes kivitelben, s ilyen háttérszervező munkával a mai időkben már nem igen lehet találkozni. Ajánlom mindenkinek, a 2. emeleten szabad polcon is van belőle..., érdemes kézbe venni, s belenézni, ilyenkor ott van az ember kezében a múlt nem manipulált valósága.

A könyvajánló a PTE Egyetemi Könyvtára által a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban 2012. november 21-én szerdán, 14.30 órakor megnyílt "MindenKép(p)en Olvasunk!" című olvasást népszerűsítő fotókiállításra készült!