Könyvajánló

Kiadó:
ISBN:
963 073 819 8
Kiadás éve:
1986
Mű a katalógusban:

Mint a futó víz

A francia írónő könyve három kisregényt tartalmaz. Mindhárom írás a történelmi múltban játszódik, s valamennyi tragikus színezetű. Anna Soror... című a 16. századi Nápolyba kalauzolja az olvasót. A történet középpontjában egy testvérpár szerelmi históriája áll. Anna és Miguel anyja korán meghal, s nevelésükkel a kicsapongó életet élő apa nem sokat törődik. A két testvér már felnőtt ember, amikor Miguel vágyat érez Anna iránt. A testvérek szerelmének alakulását szépen rajzolja meg az író. Az Egy talányos ember hőse Nathanael, egy olyan férfi, akit az élet ide-oda vet, s végül távol hazájától, Amsterdamban hal meg. Bonyodalmakban bővelkedő életét követhetjük nyomon.

Ennek a történetnek a folytatása a Szép reggel című írás. Ez ott folytatja a szálat, ahol az előző kisregény kezdődött. Az Egy talányos ember ugyanis Nathanael halálhírével indít, s Lazare alakja is fölbukkan a kisregény elején.

A Szép reggel főhőse Lazare, aki egy szép reggel beáll egy angol színitársulat tagjai közé, s már képzeletben előre több szerepbe beleéli magát. Folytatja tehát ő is apja sorsát, már egészen fiatalon átéli azonban az emberi sorsok sokaságát.

A kisregények eseményekben bővelkednek, mégsem a szokványos kalandregényekhez hasonlítanak: az emberi sorsok rajza mély emberismeretről árulkodik. A karakterisztikus nyelvezet is külön élvezetet nyújt. Mindhárom mű olvasmányos, annak ellenére, hogy általában Yourcenar nem tartozik az úgynevezett könnyen olvasható szerzők közé, inkább csak bizonyos szellemi elit olvasmánya marad, annak ellenére, hogy neve széles körben ismert. Írásainak gondolatgazdagsága, a felszín alatt megbúvó mélyebb jelentésrétegek nem teszik könnyű olvasmánnyá írásait.