Könyvajánló

Kiadó:
Eri Kiadó
ISBN:
963 8090 57 X
Kiadás éve:
2004
Mű a katalógusban:

Vén Európa

A szerző elsősorban a Thibault család című regényéről híres, amely húszévnyi alkotói munkát igényelt. 56 éves, amikor 1937-ben, e nagyszabású társadalom- és család-történeti regényfolyamát Nobel-díjjal jutalmazzák. A címben említett mű egészen más indíttatású és terjedelmű. Itt koránt sem a Romain Rolland-ra jellemző hatalmas regénnyel állunk szemben, hiszen ez a szellemes és igen szórakoztató kötet alig több mint 90 oldal. Az első kiadás 1933-ban jelent meg a híres párizsi Gallimard kiadónál. Roger Martin du Gard (1881-1953) már a Thibault családon dolgozott, amikor egy baleset következtében pihenésre kényszerült.Úgy gondolta, hogy saját (és mások) szórakoztatására megírja ezt a kis remekbe szabott művet, amely egy kis francia falu egyetlen napját mutatja be a helyi postás körútja során.

„A levélhordó felkel a nappal, ..., s estéig, mire behatolunk vele a házak, a levelek és a lelkek titkaiba, már ismerjük az egész falut, ..., a kenyérért, a haszonért, a hatalomért való kis küzdelmeit, az ösztönök, a babonák, az ábrándok fény- és árnyjátékát, az otthonok szennyesét...” – írja Gyergyai Albert az első magyar Vén Európa kiadás előszavában.

Az eredeti Vieille France című, Illés Endre fordításában megjelent Vén Franciaország (Magyar Helikon, 1973) újabb címet kap: Vén Európa, hiszen az emberi jellemrajzok messze túlmutatnak Franciaország határain, ezt tükrözi az új cím, a sok bírálatot kiállt eredetivel szemben. Mindez azonban semmit sem változtat az örök érvényű mondandón.

Dr. Oszetzky Éva habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, PTE BTK Romanisztika Intézet, Francia Tanszék

A könyvajánló a PTE Egyetemi Könyvtára által a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban 2013. november 11-én hétfőn, 15 órakor megnyílt "MindenKép(p)en Olvasunk!" című olvasást népszerűsítő fotókiállításra készült!


Dr. Oszetzky Éva habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, PTE BTK Romanisztika Intézet, Francia Tanszék