Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Kiállítás

Klimo Könyvtár

Pécsett az első jelentős könyvgyűjteményt Berényi Zsigmond püspök hozta létre, ám a könyvtár fénykora Klimo György püspöksége (1751-1777) idején kezdődött, akit az a cél vezérelt, hogy újra indíthassa Nagy Lajos király középkori egyetemét. Papírmalmot és nyomdát létesített, tudós papokat hívott az egyházmegyébe, akik az egyetem professzorai lehettek volna. Így került Pécsre Koller József, aki elvégezte a Klimo-gyűjtemény katalogizálását, Rómában pedig felkutatta a középkori pécsi egyházmegye iratait. Klimo 1774-ben nyilvánossá tette a könyvtárát, így annak ellenére, hogy Mária Terézia nem adott engedélyt az egyetem létrehozására, a gyűjteményt a püspök mégis a köz szolgálatába állította.

Szepesy Ignác püspök (1828-1838) maga is tudós ember volt, művelte és pártfogolta a tudományokat, ő indította el a Püspöki Joglyceumot, melynek könyvtárépületét Piatsek József tervezte. Ebbe költöztették át 1832-ben a Klimo-gyűjteményt is. A könyvtár átrendezése miatt új katalógusra volt szükség, így készült el hat foliókötetben a szerzői betűrendes és a tematikus felépítésű kézzel írott katalógus.

Az I. világháború utáni területi változások miatt 1923-ban Pozsonyból Pécsre költözött az Erzsébet Tudományegyetem. Zichy Gyula püspök az egyetem örökös használatába adta az épületet, valamint a könyvtár gyűjteményét. Ily módon valósult meg Klimo György álma, és könyvtára végül az egyetemi polgárok használatába került.


A könyvek döntő része latin nyelvű, sok a német és magyar nyelvű kötet, és előfordulnak olasz, örmény, szanszkrit, orosz, arab nyelvű kiadványok is. A gyűjtemény részét képezi néhány igazi különlegesség, mint a nyolc kódex, a kétszázötven antikva, a középkori oklevelek, a Vizsolyi Biblia, Tinódi Lantos Sebestyén kézirata, valamint egy holland mester 1700-ból való  föld- és éggömbje. Az állomány katalógusa természetesen ma már digitálisan is elérhető.


A Klimo Könyvtár nyitvatartási időben, magyar, angol, német nyelven idegenvezetések keretében tekinthető meg. A nyitvatartásról és az idegenvezetés időpontjairól ezen az oldalon tájékozódhat.                                        


Pécsi Egyetemtörténeti Kiállítás 

A Pécsi Egyetemtörténeti Kiállítás 2010. november 17-én nyitotta meg kapuit. Megidézi a középkori pécsi egyetem gótikus hangulatát, létrejöttének körülményeit és karait. A padlón elhelyezett Pécs térkép segítségével az érdeklődők beléphetnek a középkori városba, és megtekinthetik a főbb középületeket, amelyek mellett rövid leírások ismertetik, hogy milyen régészeti leletek és források kötik az adott épületet az egyetemhez.

A kiállításban helyet kapott egy studiolo, mely egy reneszánsz kori, csendes, tudományos dolgozószoba hangulatát idézi fel. Ezek a műveltség tárházai voltak, így ebben az enteriőrben az európai tudás és a régi európai egyetemek történetét mutatjuk be. A tárlat az első középkori egyetemektől egészen a felvilágosodás koráig ad átfogó képet a felsőoktatás és a tudományok fejlődése közti kölcsönhatásról, a „modern egyetemek” megszületéséről.

Bemutatjuk a pécsi felsőoktatás 19. századi fejlődését, az 1832-ben a kétkarúvá lett líceum működését. A teremben a püspöki jogakadémia életéhez kapcsolódó dokumentumok és tárgyak kerültek a tárlókba. A diákélet bemutatását korabeli visszaemlékezések színesítik. Itt kaptak helyet az Erzsébet Tudományegyetem pozsonyi és kezdeti pécsi időszakának emlékei. A tárlókban és a paravánokon az egyetemhez kapcsolódó dokumentumok, tárgyak, fotók láthatók. A Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményeinek történetét is felvázoljuk 1950-től napjainkig.

A rektori szobában a pécsi egyetemhez kapcsolódó filmeket nézhetnek és hangdokumentumokat hallgathatnak a látogatók. A berendezést egykori pécsi professzorok bútorai, tárgyai adják. 

A kiállítás támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Pécsi Tudományegyetem, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont


Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy 2022. január 1-jével ideiglenesen bezár a Pécsi Egyetemtörténeti Kiállítás.

Várható nyitás: 2023-banCím:
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.
Telefon:
72 / 501-600 / 22651
E-mail:
info-tgyo@lib.pte.hu
Facebook:
Klimo Könyvtár, Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény
Munkatársak

Nyitvatartás

Múzeumi idegenvezetés időpontjai


Trackback link: