Beiratkozás


Beiratkozási feltételek

A könyvtárnak mindenki tagja lehet. A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat aláírásával történik, kivételes esetben lehetőség van meghatalmazott útján történő beiratkozásra és kölcsönzésre a kitöltött meghatalmazási formanyomtatványok leadásával.
A PTE nem oktató dolgozóinak dolgozói nyilatkozatot is alá kell írniuk.Szükséges dokumentumok

- személyazonosító okmány (személyi igazolvány / útlevél / tartózkodási engedély / kártyaformátumú - vezetői engedély)

- lakcímkártya

  - diákok esetében az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány

  (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás; PTE hallgatóknak nem szükséges, elegendő a Neptun kód);

  - PTE hallgatók esetében Neptun kód;

  - 18 éven aluliaknak esetében jótállói nyilatkozat.


  A beiratkozási kedvezmény igénybevételéhez a jogosultság érdemi igazolása szükséges.

  A lejárt olvasójegyet kérjük, őrizze meg, és a legközelebbi beiratkozáskor hozza magával! Ennek hiányában az új olvasójegy ára: 1000 Ft.


  Napijegy

  A könyvtár ingyenes napijeggyel is látogatható.

  A Tudásközpont 0. szintjén, a regisztrációnál lehet napijegyet igényelni. Személyi igazolvány (vagy útlevél, tartózkodási engedély, kártyaformátumú - vezetői engedély) és lakcímkártya szükséges hozzá.


  A könyvtár alapszolgáltatásai

  - A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  - a könyvtárlátogatás,

  - a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,

  - hagyományos/nyomtatott állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,

  - tájékoztatás/alapszintű szaktájékoztatás,

  - elektronikus/online állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,

  - információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

  - a könyvtár honlapján keresztül elérhető regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások.


  A könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai

  - a könyvtár által kijelölt állományrészek kölcsönzése

  - előjegyzés,

  - könyvtárközi kölcsönzés,

  - emelt szintű szaktájékoztatás

  - helyismereti és zenei gyűjtemény használata,

  - számítógép- és internethasználat, WIFI hozzáférés (SSID: TK-LIB)

  - a könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata,

  - a könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata,

  - a Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata

  - NAVA-szolgáltatás


  Online regisztráció

  Amennyiben Ön még nem könyvtárunk olvasója, de szeretne az lenni, lehetősége van online regisztrációra az alábbi felületenígy távolról használhatja a könyvtár által előfizetett e-adatbázisokat és elektronikus folyóiratokat.

  További információkról az online regisztrációval kapcsolatban itt tájékozódhat.

  Az Olvasói fiók használatához ez a videó nyújthat segítséget.


  Egyedi olvasójegy


  Nehezen tudja megjegyezni a 13 betűből álló olvasójegye számát?

  Kedvenc becenevét használná olvasójegyként? Most megteheti! 


  Az egyedi olvasójegyhez választott név csupa NAGYBETŰ lesz.

  Minimum 5 és maximum 13 karakter. Egyedinek kell lennie, nem lehet sértő vagy obszcén. 

  24 alapkarakter közül lehet választani és plusz szám is lehet a kombinációban.


  A szolgáltatás díja 500 Ft és a kártyacsere díja 1000 Ft.


  További információ: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (Pécs, Universitas u. 2/a.), Regisztráció.


  Díjak

  Olvasó

  Díj (Ft)

  Érvényességi idő (hónap)

  16 éven aluliak

  ingyenes

  12

  70 éven felüliek

  ingyenes

  12

  PTE polgár (Egyetem munkavállalói és hallgatói)

  ingyenes

  minden év október 31.

  PTE nyugdíjas oktatói

  ingyenes

  12

  Könyvtári dolgozók

  ingyenes

  12

  PTE EKTK, CSGYK, valamint a pécsi székhelyű más könyvtárak és ezek jogelődjeinek nyugdíjas dolgozói

  ingyenes

  12

  Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületét üzemeltető gazdasági Társaság alkalmazásában álló személyek, valamint az épület biztonsági személyzetének tagjai

  ingyenes

  12

  PMJV Polgármesteri Hivatala, PMJV önkormányzati képviselői, és a Pécsi Városi Költségvetési Központ Elszámoló Szervezet (Elszámolóház) dolgozói

  ingyenes

  12

  Pécsi Hittudományi Főiskola oktatói, hallgatói

  ingyenes

  minden év október 31.

  BAT és OTP dolgozói

  ingyenes

  12

  Súlyos fogyatékossággal élők

  ingyenes

  12

  ANK dolgozói ingyenes 12
  ANK tanulói ingyenes 12
  Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány tisztségviselői, titkárság tagjai ingyenes 12

  PTE Alumni

  2880 / 1980

  12 / 6

  Diákigazolvánnyal (nem PTE polgár)

  1600 / 1200

  12 / 6

  Pedagógusok

  1600 / 1200

  12 / 6

  Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság személyi állományának tagjai

  1600 / 1200

  12 / 6

  PNSZ, Kodály Központ, Bóbita Bábszínház, Zsolnay Kulturális Negyed, Pécsi Kulturális Központ, Horvát Színház, Harmadik Színház dolgozói

  1600 / 1200

  12 / 6

  Nyugdíjasok

  1600 / 1200

  12 / 6

  Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek,vagy az aktív korúak ellátására jogosultak

  1600 / 1200

  12 / 6

  Terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozási segélyben részesülők

  1600 / 1200

  12 / 6

  Tüke Kártya tulajdonosok

  2720 / 1870

  12 / 6

  Teljes árú olvasójegy

  3200 / 2200

  12 / 6

  Ajándék olvasójegy

  3200

  12

  Éves látogatójegy

  1000

  12