Virtuális kiállításaink


A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény korábbi állandó kiállításának virtuális változata

2023. október 13-án nyílt meg a Szepesy utcai épületben a megújult egyetemtörténeti állandó kiállítás. Szerettük volna azonban megőrizni a korábbi kiállítás anyagát is, ezért most virtuális kiállítás formájában tárjuk a látogatók elé.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Szepesy utcai épületében nyitott meg 2010-ben a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményeinek történetét bemutató tárlat. A kiállítás a középkori pécsi egyetemtől a 2000-es években lezajlott egyetemi integrációig mutatta be a pécsi felsőoktatás történetét.

A kiállítás előzménye volt az 1992-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen nyílott orvostörténeti és intézménytörténeti kiállítás, valamint a 2000-ben az egyetem többi karának történetét bemutató kiállítás a pécsi Vasváry Ház épületében. A Vasváry Házból 2005-ben költözött át a gyűjtemény a Klimo Könyvtár épületébe. Fischerné Dárdai Ágnes főigazgató vezetésével, Pásztor Andrea muzeológus koncepciója alapján itt készült el az az állandó kiállítás, melynek online változatát tekinthetik meg most látogatóink. Ez a kiállítás 2022-ig volt megtekinthető a Szepesy utcában.

ElérhetőségErzsébet királyné, egyetemünk egykori névadója

A Pécsi Tudományegyetem számára Erzsébet királyné nemcsak apostoli királyné, a magyarok iránti rokonszenv megtestesítője, poétikus lelkű, felséges nagyasszony, hanem egyben az intézmény egykori névadója is. A kiállítás célja, hogy bemutassa, hogy az egyetem alapításakor már elhunyt Erzsébet királyné emlékezete hogyan élt tovább a pozsonyi, majd a pécsi években egészen 1947-ig, amikor a tudományegyetemek nevéből törölték a személyneveket, és így a hozzájuk köthető ünnepi alkalmak is megszűntek.  

A kiállított dokumentumok és tárgyak (képeslapok, újságcikkek, fényképek, meghívók, leckekönyvek, emlékérmek és maga az Erzsébet-serleg) sokszínűsége változatos témákat felölelve enged bepillantást a királyné kultuszának továbbélésébe. A tárlat bemutatja az egyetem névadásának körülményeit és a korai pozsonyi éveket, áttekintést ad az Erzsébet-névünnepek és az Erzsébet Egyetem Barátainak Egyesülete történetéről, és végül megjeleníti az Erzsébet királynéhoz kötődő tárgyakat és emlékeket.  

Elérhetőség


Pécs- Debrecen- Szeged, Klebersberg Kuno és a magyar felsőoktatás

A kiállítás célja, hogy bemutassuk Klebelsberg Kuno támogatását a három vidéki egyetem fennmaradása és fejlesztése érdekében.
Változatos dokumentumtípusok (levelek, látványtervek, újságcikkek, beszédek, karikatúrák) segítségével járjuk körbe az egyetemek elhelyezésének kérdését, mutatjuk be az építkezéseket. Kiemeltük továbbá Klebelsberg díszdoktorrá avatásait, illetve a Collegium Hungaricum intézményét, amely részben az ösztöndíjat elnyert, később a három egyetemen oktató személyekről készült egy gyűjtés. A kiállítás talán legimpozánsabb darabjai a kultuszminiszter által a pécsi egyetemi templomnak készítetett és ajándékozott papi díszöltözet darabjai és misés kehely. A kiállítás lezárásaként Klebelsberg halálával és emlékezetével kapcsolatos anyagok kerülnek bemutatásra.

Elérhetőség
 


 

A 34. Eucharisztikus Világkongresszus virtuális kiállítása

2021 június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján nyitottuk meg időszaki kiállításunkat a Klimo Könyvtárban, mely az 1938 májusában Budapesten megrendezett XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusnak állít emléket.  A tárlaton bemutatásra kerülnek az 1938-as budapesti kongresszus emlékei mellett a korábbi Szent Imre emlékév és a szintén 1938-ban tartott Szent István emlékév eseményei is. Végül a pécsi 1938-as események felelevenítésével zárul a tárlat. 

Virtuális kiállításunk révén betekinthetnek a kiállítási vitrinekbe, de a könyvek, folyóiratok, képeslapok mellett érdekességeket, leírásokat is olvashatnak a tárlóban bemutatott eseményekről és a kiállított dokumentumokról is. 

Elérhetőség

 

 A Bepillantó


Utazó kiállítás a pécsi egyetemi polgárokról. A kiállításban a Pécsi Tudományegyetem 14 munkatársát, hallgatóját ismerhetik meg a látogatók. Ők vallanak arról, mit jelent számunkra az egyetem, az itt tanulással vagy munkával töltött évek, mit kaptak munkahelyüktől és mit adnak ők az intézmény számára. A képeket Csortos Szabolcs készítette, a kiállítást a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények munkatársai állították össze.

Elérhetőség itt és itt.

Öttorony. A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig

Mint minden tavasszal, a Történeti Gyűjtemények Osztálya idén is új időszaki kiállítás elkészítésén dolgozik. A téma minden évben kötődik valamilyen szinten a könyvtárhoz, hiszen nem titkolt célunk, hogy a gyűjteményeink értékeit ilyen módon is a látogatók elé tárjuk.

A kiállítás ötletét, vezérfonalát ezúttal egy modern könyv adja: Nagy Imre professzor úr 2013-ban megjelent hiánypótló műve, az Öttorony. A kötet a pécsi irodalmi műveltség történetét tekinti át a kezdetektől egészen a 20. századig. A kiállítás célja pedig, hogy a látogató elé tárja azokat a fontos műveket, amelyek ennek a történetnek a mérföldköveit jelentik.

Az Öttorony bevezetőjében számos kérdés merül fel egy város irodalomtörténetével, illetve megírásának lehetőségeivel kapcsolatban. Mit nevezhetünk pécsi irodalomnak? Mit jelent a város? Hogyan tekintsünk a város nem irodalmi szövegeire? Folyamatosság vagy megszakítottság érvényesül a történetben? A regionális nézőpont vagy a magyar kontextus jelenik-e meg hangsúlyosabban?


A mű koncepciójának középpontjába végül az intézmények kultúraközvetítő szerepe került, amelyek Pécs esetében az egyetemet, a könyvtárat, a püspökséget, a sajtót és a színházat jelentik. A pécsi irodalom ugyanis ezekhez az intézményekhez kötődik, ezek alakulása mentén jött létre. „A város szelleme az intézmények testében lakozik.

A kiállítás a fizikailag megragadható művek bemutatásával jó alkalmat kínál arra, hogy képet kapjunk ezen intézményeknek a város szellemi életében betöltött szerepéről, ugyanakkor a fenti kérdések újragondolására is lehetőségünk nyílik.

A kiállítás vitrinek tartalma virtuálisan is megtekinthetőek. 


Virtuális kiállítás vitrinek

Kiállítás Főoldala
A középkori Pécs és a pécsi studium generale
Humanista és reneszánsz irodalom Pécsett
Egyházak és felekezetek együttélése Pécsett
Török világ a Mecsek alján
A jezsuiták kora
A pálosok Pécsett
A pécsi püspöki könyvtár és az irodalmi műveltség
Egyházi és világi írók a 18-19. század fordulóján
Vörösmarty „pécsi triásza”
Szepesy Ignác és a reformkori pécsi irodalmi műveltség
A pécsi színjátszás a 19. században
Ciszterci tanárok Pécsett
Koczián Sándor és Karay Ilona
Pécsi nyelvészek – Kassai József és Mátyás Flórián
Ormánságtól Terézvárig
A 19-20. századi pécsi sajtó
A pécsi sajtó újságíróinak irodalmi munkássága
Surányi Miklós
Pécsi Modernek
A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
Somogyi Ferenc emlékkiállítás

Somogyi Ferenc (1906-1995) a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen szerezte jogi diplomáját. A Jog- és Államtudományi Kar tanársegédjeként kezdte meg oktatói munkáját 1933-ban. 1937-ben a magyar magánjog története tárgykörből az egyetem magántanára lett.1939-től Pécs város országgyűlési képviselője lett. 1940-ben országos szociális felügyelővé nevezték ki, 1945-ben az Országos Nép- és Családvédelmi Alap kezelésével bízták meg, szegény sorsú családok házhoz juttatásában segédkezett. A háború után külföldre távozott, előbb Ausztriába, majd 1950-ben az Amerikai Egyesült Államokba. Több amerikai magyar szervezet és rendezvény megalapításában vett tevékenyen részt, magyar művelődéstörténetet, történelmet tanított kint. A kiállításban munkásságát, műveit, életútját mutatjuk be.Virtuális kiállítás vitrinek

A kiállítás főoldala
Gyermekkor, középiskolás és egyetemista évek
Somogyi Ferenc az Erzsébet Tudományegyetem magántanára
Somogyi Ferenc országgyűlési képviselői és országos szociális felügyelői munkája
Emigrációban
Trackback link: