Művészeti Kar Könyvtára minden tartalma

Készíts hangszert! / Andrea Küssner-Neubert

Andrea Küssner-Neubert : Készíts hangszert! . Cser K., Budapest, 2015, 79 oldal
ISBN: 978-963-278-417-5 – Fordította: Gulázsi Aurélia

A könyv lépésről lépésre bemutatja, hogyan készíthetsz hangszereket: csörgőt, esőbotot, dobot, tamburint stb. Megtudhatod, hogy mi a titka annak, hogy a hangszer meg is szólaljon. Ezzel egy érdekes világ nyílik meg előtted.

A világháló metaforái : bevezetés az új média művészetébe / Szűts Zoltán

Szűts Zoltán: A világháló metaforái : bevezetés az új média művészetébe . Osiris, Budapest, 2013, 227 oldal
ISBN: 978-963-389-934-2

E-könyv, blog, remix, virtuális múzeum, torrent – néhány kiemelten tárgyalt téma kötetünkből, mely egy új, eddig kevésbé feltérképezett komplex jelenséget, az online művészetet mutatja be. Szűts Zoltán irodalomtörténész, médiakutató a világháló globális természetéből fakadóan nemcsak a magyar online művészetről ír, hanem olyan széles kitekintést ad, mely segít megérteni a mémekkel és linkekkel átszőtt világháló természetét.

A Duna Los Angelesben : művészeti írások / Forgács Éva

Forgács Éva: A Duna Los Angelesben : művészeti írások. Kijárat, Budapest, 2006, 272 oldal
ISBN: 963-9529-42-7

Forgács Éva tizenöt éve Los Angelesben tanít, szerkeszt, publikál, s ebben az időszakban született tanulmányait, cikkeit tartalmazza e kötet. A szerző egyaránt jelen van Budapesten és a nyugati művészeti világban, s talán először ő válaszol arra, hogy mi teszi olyan nehézzé a kelet-európai művészet elfogadását Nyugaton.

Kép és mítosz II. : a mitológia esztétikája / Gyenge Zoltán

Gyenge Zoltán: Kép és mítosz II. : a mitológia esztétikája . Typotex, Budapest, 2016, 276 oldal
ISBN: 978-963-279-880-6

Gyenge Zoltán tematikailag folytatja előző könyvét, számos tekintetben azonban el is tér tőle: a kötet a félistenek, héroszok és az emberek világába enged betekintést. Ismert és kevésbé ismert mítoszok kerülnek új megvilágításba, legyen szó Oidipuszról, Héraklészről, Elektráról és a Tantalídák vétkéről, Médeiáról, vagy akár a trójai háborúról, az arany-gyapjú legendájáról. Az elemzések az első részben megszokott módon zajlanak: a történeti leírásokat mitológiaelméleti kutatásokkal veti össze, hozzá gazdag képanyagot társít a művészettörténet nagy korszakainak a kontextusába helyezve. Erre épül a filozófiai és eszmetörténeti elemzés, valamint a szóbeliség képi reprezentációjának kérdése. Az esszészerű forma, teret hagyva a szabad asszociációnak, a filozófiai horizont kiszélesítésének, valamint az ikonológiai és ikonográfiai elvek alkotó szellemű használata teszik élvezetessé a szöveget, melyet az első kötetben lefektetett alapelv vezérel: az önkény és a tévedés jogát fenntartva hív gondolkodásra. Az I. és II. kötet elektronikus változata a www.interkonyv.hu oldalon vásárolható meg.

A szépség akarata : kép és filozófia / Bacsó Béla [et al.]

Bacsó Béla [et al.]: A szépség akarata : kép és filozófia . Typotex, Budapest, 2011, 207 oldal
ISBN: 978-963-279-442-6

">>A Biblia mindig kontextust, értelmezést kíván, azaz aktív közreműködést, és nem passzív elfogadást. Aki az utóbbit teszi, annak a Biblia nem mond többet, mint mondjuk egy telefonkönyv. Ezek a képek mind kontextusba vannak illesztve, nemcsak a külső eseményekre ügyelnek, hanem a belső történésekre is.<< (109.) Amit Gyenge Zoltán írásában Ábrahám és Izsák történetével kapcsolatban olvashatuk, valójában minden tanulmány tanulsága is lehet. Akkor tanulunk a legtöbbet a képekről - valójában persze jóval inkább a képektől - ha az általuk megjelenített történetek és események felidézése értő olvasássá válik. Elfogadás helyett befogadás." Somhegyi Zoltán, Élet és Irodalom

A világ hangolása : Bach ifjúsága / Jens Johler

Jens Johler: A világ hangolása : Bach ifjúsága . Typotex, Budapest, 2015, 356 oldal
ISBN: 978-963-279-846-2 – Fordította: Nádori Lídia

Johann Sebastian Bach 1700-ban, tizenötödik születésnapján önállósága kezdetét ünnepli. Családjától elszakadva ösztöndíjasként indul világot látni. Már ekkor az foglalkoztatja, hogy vajon az orgonát, egy ilyen isteni hangszert miért nem lehet úgy hangolni, hogy minden hangnemben lehessen játszani rajta? Talán a teremtett világ tökéletlen? Szerencséje és kitartása révén megismerkedik Andreas Werckmeisterrel, a hangolás elméletének mesterével, aki megtalálja az alkalmas hangolási technikát. A tökéletességnek azonban ára van! A nagy fazonírozás korában az ember szabályozta a folyókat, formára nyírta a bokrokat, megtervezte a nagyvárosokat, kivilágította az éjszakákat, s most, hogy az egész teremtett tárgyi világot a saját igényeihez igazította, magával a zenével is ezt fogja művelni? Mikor Bach a jóltemperált hangszeren játszik, egyszer csak nyugtalanító kétsége támad: jóllehet a mű hibátlan összhangot nyújt, de mesterkéltsége folytán eszményien profán is.

A kódolt művészet / Sarah Carr-Gomm

Sarah Carr-Gomm: A kódolt művészet . Holnap, Budapest, 2015, 477 oldal
ISBN: 978-963-349-019-8 – Fordította: Bánki Veronika

A művészeti alkotások megértéséhez kíván segítséget nyújtani ez a könyv. A tárgyalt művek többsége a késő középkor és a modern kor között keletkezett, amikor a figuratív művészeti stílus uralkodott. A megjelenített alakok valójában a műalkotás legfontosabb üzenetét hordozzák: a szentek életéből vett jeleneteket azért ábrázolták, mert azokat példásnak, követésre méltónak ítélték. A könyv címszavai főként személyekről szólnak, a mitológia, a történelem és a vallási élet szereplőit mutatják be. Helyet kaptak képzelt személyek, művészettörténeti szempontból érdekes témák, valamint jelképek, attribútumok, emblémák és elvont fogalmak megszemélyesítői is. Az ismert és kevésbé ismert műalkotásokkal gazdagon illusztrált kiadványt böngészve az Olvasó számára könnyedén megfejthetővé válik a "művészet kódja"."

Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben / Bagdy Emőke

Bagdy Emőke: Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben. Szépmíves, Budapest, 2016, 282 oldal
ISBN: 978-963-293-606-2

Ez a könyv a szerelemgyerekem. Az írások nagy része szakmai feladataimtól és magánéleti szabadidőmből ellopott ,,titkos órákban" született. Darabokban, részekben, át meg átírt egységekként eredetileg a magam kedvére írtam. Még azok is így készültek, amelyekről tudtam, hogy egyszer majd közzéadom. Leglassabban azokat írtam, amelyeket legjobban szerettem, nehezen tudtam elengedni, nem sikerült befejezni őket. A hivatás és a hobbi szeretetének ötvözése ez a könyv. Minden betűje pszichológia, de a tárgy különlegessége, a szimbólumvilág sokjelentésű rejtjelessége megengedi, hogy a képek, szóképek, metaforák, hasonlatok analógiás szerkesztésű pszichologikai világában időzzek, ahol a gondolatok az érzékszervi nyelv kifejezési útjain imaginációkban, képi vagy hangcsatornán nyernek kifejezési utat (festészet, képzőművészet, zene), és ,,egyszerre szólnak valamennyi nyelven", ahogy Pilinszky János állította. Költészet, képzőművészet, testszimbolika, lelki gyógyítás, médiapszichológia: csupán néhány téma, amiről e különleges kiadvány szól, hiszen afféle összegző-elemző írások gyűjteményéről van szó: József Attila Rorschach elemzése megfér Kondor Béla vagy Bálint Endre képeinek vizsgálata mellett. Érzékszerveink pszichológiai rejtelme pedig a személyiség tükre, testünk szimbólumai pedig több mint árulkodók. Továbbá: hogyan működik a konzummédia a szimbólumok elrablásával? Milyen a hangok, a zene, a zeneiség világa számunkra? Megannyi kérdés, amire választ ad ez a rendkívül személyes, egyben feltárulkozó könyv.

Kreativitás és alkotás : pszichoanalitikus tanulmányok / Hermann Imre

Hermann Imre: Kreativitás és alkotás : pszichoanalitikus tanulmányok . Animula, Budapest, 2013, 236 oldal
ISBN: 978-963-9751-81-1

"A mostani kötetben azok a munkák olvashatók, amelyek a tehetséggel és az alkotással foglalkoznak, és döntő többségükben mindeddig csak külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Hermann ritkán publikált magyar nyelven, de ha megtette, ezt követően kibővítve, német, ritkábban angol vagy francia nyelven is közzétette munkáit. Az itt következő tanulmányok két oldalról elemzik a tehetséget és termékét: az alkotást. Hermann egyrészt azt kívánja meghatározni, hogy melyek azok az általános kritériumok, amelyek a tehetséget jellemzik, amelyek jelenlétében létrejöhet egy alkotás, illetve az egyik, vagy a másik tényező hiányában ez miért nem valósulhat meg. Más oldalról megközelítve tudósok és művészek életrajzából merített adatok alapján igyekszik választ keresni arra a kérdésre, hogy egy adott emberben miért és hogyan jött létre az a gondolat, amely tehetségének érvényesülésével maradandó alkotást eredményezett. A tizennégy tanulmány mintegy kétharmada az alkotókkal, a többi pedig az alkotás előfeltételével, a tehetséggel foglalkozik."

A követek titka : Holbein és a reneszánsz világa / John North

John North: A követek titka : Holbein és a reneszánsz világa . Typotex, Budapest, 2015, 364 oldal
ISBN: 963 9548 46 4

John North remek monográfiája radikálisan átértelmezi a világ egyik leghíresebb festményét, A követeket. A képet, amelyen számos korabeli tudományos műszer és eszköz látható, rendhagyó módon nem csupán művészeti alkotásként vizsgálja, hanem a tudománytörténet számára informatív forrásként is, amely ily módon bővíti a reneszánsz világáról és benne a tudomány szerepéről alkotott ismereteinket. Miközben sorra tárgyalja a festmény egyes részleteinek értelmezéséhez szükséges tudománytörténeti összefüggéseket, az olvasó előtt fokozatosan kirajzolódik egy gazdag és izgalmas kor, melynek arculatát éppúgy formálták politikai, vallási, filozófiai és művészeti elképzelések, mint a tudományos nézetek és az ezekkel szoros összefüggésben álló technikai eszközök, berendezések, műszerek. North könyve a művészettörténészek, kultúrtörténészek és általában a történelemtudomány művelőinek érdeklődésére éppúgy számot tarthat, mint a reneszánszt kedvelő széles nagyközönség kitüntető figyelmére.

Tartalom átvétel