Könyvajánlók

Kiadó:
ISBN:
978-615-5987-38-0
Kiadás éve:
2021

Papír / Forma : nyolc évszázad legszebb rajzai és sokszorosított grafikái a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiben / szerk. Bódi Kinga, Bodor Kata

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria különböző gyűjteményegységeiben összességében több tízezer rajz és közel kétszázezres nagyságrendet számláló sokszorosított grafikai anyag található a 14. századtól a 21. századig, széles körű betekintést nyújtva többek között Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Raffaello, Rembrandt, Francisco Goya, Barabás Miklós, Henri de Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Rippl-Rónai József, Maurer Dóra vagy Georg Baselitz papíralapú művészetébe. Ennek a méretét és kvalitását tekintve egyedülálló műtárgyegyüttesnek a szakma és a nagyközönség csak a töredékét ismeri, hiszen a papíralapú alkotások – érzékenységük miatt – állandó kiállításokon nem szerepelhetnek, így „csupán” időszaki kiállításokon vagy különböző szempontú válogatásokat nyújtó publikációkban lehet őket időről időre bemutatni. A rajzművészet és a sokszorosított grafika speciális tulajdonságokkal rendelkező műfaj, amelynek sajátosságai és lehetőségei szinte minden korban foglalkoztatták a művészeket és a művészetről gondolkodókat. Ez a jubileumi kötet ehhez a hagyományhoz kíván csatlakozni a téma 21. századi olvasatát adva. Megjelenéséhez az alkalmat egy kerek évforduló adja: a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményének törzsanyaga, az Esterházy-gyűjtemény éppen százötven évvel ezelőtt, 1871-ben került a magyar állam birtokába.


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-5987-54-0
Kiadás éve:
2021

Cezanne-tól Malevicsig : Árkádiától az absztrakcióig / [... a kiállítást rend., szerk.] Geskó Judit

Kilenc évvel a nagysikerű Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő című kiállítást követően a Szépművészeti Múzeum újabb Cezanne-hoz kapcsolódó kiállításnak ad otthont. A most nyíló tárlat a francia mester életművének és az európai avantgárd művészetnek az 1906 és 1930 közötti kapcsolatait vizsgálja.

A kiállítás ismét új szempontból közelíti meg Cezanne életművét: míg a 2012–2013-as bemutató a az aixi mester és a nagy elődök (például Michelangelo, Giovanni Lorenzo Bernini, Nicolas Poussin) találkozási pontjait mutatta be, az új tárlat a 20. század első felében megjelenő klasszikus avantgárd irányzatok Cezanne-hoz való viszonyát elemzi...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
979-0-035-24104-2
Kiadás éve:
2018

Leonardo [Nyomtatott kotta] : Based on the codices of Leonardo da Vinci

This work is based on the life and work of painter Leonardo da Vinci (1452-1519) who was also a sculptor, inventor, philosopher and researcher. Who doesn't know his famous 'Mona Lisa' or 'The Last Supper'? The composer used da Vinci's note books (also known as codices) as a source of inspiration and the work follows the artist’s career programmatically. This is an incredible piece of music in which you almost can touch the artist and sense his urge for innovation and passion, making him one of the most important and interesting influencers of the 16th century.


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-606-94721-4-9
Kiadás éve:
2019

100 év erdélyi magyar képzőművészet

A magyar, román és angol nyelvű kiadvány célja összefoglaló, reprezentatív albumban bemutatni a romániai magyar képzőművészet 100 évi (1919–2018) műtermésének (festészet, grafika, szobrászat és iparművészet) legjavát. A nagyformátumú albumot keménytábla kötéssel, kiváló minőségű műnyomó papírra nyomtatott, színes reprodukciós oldalakkal, bevezető szövegekkel, kronológiai és művészettörténeti szempontokat figyelembe vevő szakmai tanulmányokkal, a művészek rövid életrajzával láttuk el...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-963-13-6706-5
Kiadás éve:
2020

Csillapíthatatlanul szomjazzák a végtelent : beszélgetések Reigl Judittal

Az idén elhunyt Reigl Judit (1923-2020), a 20. század egyik kiemelkedő festője, saját szavaival ,,olyan nő volt, aki úgy gondolkodott és festett, mint egy férfi, noha tudta, hogy mindig mindenki egyszerre mind a kettő". Reigl sosem vette tudomásul a határokat. 1950-ben a vakmerő és öntörvényű pályakezdő az aknamezőkön át hagyta el Magyarországot. Párizsban telepedett le, de élete végéig tudatosan a ,,senki földjén" maradt. Reiglt nem érdekelték, ezért nem is érinthették az avantgárd belharcai. Festészetét tízévenként megújítva - a vászon mindkét oldalára festve és ezzel túllépve a modernizmus ,,egyoldalúságán" - ő lett az, akinek végül is sikerült feloldania az ellentétet a absztrakt és a figurális között. Reigl sajátos életműve mára világszerte elismerésre talált: lenyűgöző vásznait a legszámottevőbb múzeumok őrzik.

tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-80902-2-3
Kiadás éve:
2020

Szőnyi Erzsébet emlékére

"... Szőnyi Erzsébet élete csaknem egy évszázadot ölel át, a 20. század zenei életének jelentős területét vezette át a 21. századba − mondta Márkusné Natter-Nád Klára, a kötet szerkesztője a bemutatón. Hozzátette: a könyv sok eseményt elevenít fel több oldalról megvilágítva, összefoglalva – mint egy kortörténeti dokumentum – az emlékezést pályatársak, tanítványok gazdagították. A kiadvány megjelenését a Magyar Művészeti Akadémia is támogatta. Köszöntőjében Vashegyi György, az MMA elnöke bejelentette: a Zeneművészeti Tagozat díját, amelyet évente két személynek szavazhatnak meg, Szőnyi Erzsébetről nevezik el..."

tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-0-982-87983-2
Kiadás éve:
2014

Art against the law

In 1968, Chicago made headlines for the ferocity of its police response to protesters at the Democratic National Convention, prompting outrage in the art world. Some artists pulled their shows from the city and called for a boycott until the mayor left office. But others responded artistically, creating new works and even full exhibitions in reaction to the political and social issues raised by the summer’s events...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-6192-35-6
Kiadás éve:
2020

Schrammel Imre : föld és tűz

A Kossuth-díjjal és Nemzet Művésze címmel is kitüntetett iparművész, keramikus Schrammel Imre hatalmas életműve folyamatos, gyötrődő, kétkedő, kérdező, sohasem megnyugvó párbeszéd a földdel, az agyaggal. A művész a minden eddig élt élőből lett ősanyaggal dolgozik. Különös, szenvedélyes kapcsolatban áll vele. Ő maga aszketikus alkat, gótikus szentekhez hasonlít, mégis Antaiosz juthat róla eszünkbe, a görög mitológia óriása, aki mindaddig legyőzhetetlen volt, amíg meg tudta érinteni anyját: a Földet. Az érintésből mindig új erőt merített. Schrammel számára – úgy tűnik – szinte mágikus jelentőségű a föld megérintése. A nyomhagyás.

A gazdagon illusztrált, közel kétszázötven képet tartalmazó életműalbum Kernács Gabriella tanulmányával és a művésszel készült interjúval mélységeiben tárja fel egy páratlanul sokszínű munkásság alkotói és emberi rétegeit


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-5217-39-5
Kiadás éve:
2020

"Erdélyi török szőnyegek" az Iparművészeti Múzeum 1914. évi kiállításán és a források tükrében

A kötet egyrészt feltárja az 1914-es szőnyegkiállítás szervezésének történetét, a kiállításon bemutatott szőnyegek eredetét, azaz mely műtárgyak szerepeltek az 1914-es budapesti kiállításon, illetve mely erdélyi települések küldtek szőnyeget Budapestre; másrészt egy páratlan nyomozás eredményeképpen közzéteszi, hogy az 1914-ben Budapesten kiállított szőnyegek jelenleg hol találhatók.

A kiadvány hiánypótló, mivel a kiállítás kapcsán tervezett nagyszabású illusztrált katalógus eddig sohasem jelent meg, miközben a hozzá kiadott jegyzék a szőnyegkutatás egyik kiindulópontja...


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-6118-00-4
Kiadás éve:
2019

Kreatívan zenélni : 60 kreatív zenei gyakorlat minden korosztály számára : az Aktivitás Alapítvány szakmai kiadványa

60 kreatív zenei gyakorlat minden korosztály számára. A tanári pálya nem egy hálás hivatás, ugyanakkor pedig mégis az. Hogy miért nem hálás? Nem láthatjuk a munkánk azonnali eredményét, hiszen hosszú távra tanítunk gondolkodni, és igyekszünk az élet legtöbb területén később is használható tudást adni diákjainknak. Mitől hálás azonban mégis?

Sok tanítványunk életét tudjuk nyomon követni (a közösségi oldalakon keresztül is), és többekkel tartjuk a kapcsolatot akár évtizedek óta, figyeljük előrehaladásukat a nagybetűs életben. Fekete Anikó olyan volt diákom, akivel mára barátságban vagyunk: minden találkozásunk feltölt energiával, új impulzusokat kapok tőle, és ez talán kölcsönös.

A kreativitása, kíváncsisága, tudásszomja, munkabírása, a művészetekhez való hozzáállása mindig lenyűgözött és lenyűgöz a mai napig.  Anikó most egy újabb gyűjteménnyel jelentkezik: Kreatívan zenélni című munkájában olyan, komoly koncentrációt igénylő, szövegen és ritmikán alapuló összetett gyakorlatok kerülnek a középpontba, amelyek segítségével egy újabb szintre emelhető az együttjátszás, együttzenélés öröme, mint kreatív közösségi élmény. 

Anikó lehetőséget ad ezzel a kiadvánnyal, hogy átgondoljuk a tanítási módszereinket, megújuljunk és a saját örömünkre is tanítsunk. Tapasztalatom, hogy a diákok az ilyen típusú gyakorlatoktól elsőre idegenkednek, először nem is értik a feladatokat, de hamar belejönnek, és később ők kérik az ilyen inspiráló órákat.  Nem tudok jobb útravalót mondani a könyvhöz, mint amit maga a szerző írt az előszavában: „Forgassa úgy az olvasó a könyvet, mintha a kreativitás erdejében barangolna…”  Fedezzen fel útja során sok szépséget és lehetőséget!  Köszönjük Anikó! Vántusné Gaál Zsófia ének-zene tanár; karvezető


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-963-06-8052-3
Kiadás éve:
2009

Hommage à Dr. Kovács Géza : 50 éves a Kovács-módszer

Ebben a könyvben nyomon követhetjük a módszer fejlődését a Kodály Zoltán felkérésére indult, a zenészek gyakori egészségi problémáinak hátterét felderítő kutatásoktól, a komplex testnevelési program kidolgozásán, a különböző akadályok legyőzésén át az elmúlt tíz év eredményeiig. A fotókkal gazdagon illusztrált kötetben a Kovács-módszer, a 20. század neveléstörténetének nagyjelentőségű koncepciója, életformája, életfilozófiája, pedagógiai modellje és természettudományos ismerettára egyaránt kibontakozik. A kiadvány közel négy évtized pedagógia kincsestárát kínálja muzsikusoknak, pedagógusoknak és egészségükért tenni vágyóknak egyaránt.


tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-615-81314-1-4
Kiadás éve:
2020

Ajtón lakattal : zeneszerzés a Kádár-kori Magyarországon : 1956-1989

E monográfia az első olyan összefoglaló munka, amely szisztematikusan vizsgálja és értékeli az 1956-től 1989-ig tartó Kádár-korszak teljes zeneszerzői termését. Dalos Anna kötete elsősorban azt kívánja bemutatni, miképp reflektáltak a különböző generációkhoz tartozó magyar zeneszerzők a kortárs nyugat-európai, illetve észak-amerikai zeneszerzői technikákra, miképpen igyekeztek új zenei tapasztalataikat beépíteni saját életművükbe és miképpen gondolkodtak a modern zenéről és általában véve a zeneszerzésről. A munka a repertoár-kutatás műfajába tartozik, azonban messze túllép e műfajon, amennyiben analitikus megközelítésével egyrészt a zeneszerzők gondolkodását és az alkalmazott technikákat tárja fel, másrészt arra a kérdésre keres választ, hogy a Kádár-kori Magyarországon alkotó komponisták miképpen reagáltak az őket körülvevő mindennapokra, műveik milyen poétikai diskurzusokba épültek be. E diskurzusok vizsgálatába - a művek részletes elemzése mellett - a kortárs zenekritika, illetve a zenetudományi recepció dokumentumainak feldolgozását is bevonja a szerző. A monográfia további célja, hogy meghatározza a magyar zeneszerzés helyét az egyidős nemzetközi kortárs zenei gyakorlatban.

tovább >>>