Open Access publikálás


Open access publikálási lehetőségek


Kedves Oktató!

Kétféle finanszírozási formát talál a honlapunkon.

I. 2024. évi UQA-PTE Open Access alap: számla alapján történő finanszírozás. Azokra a folyóiratokra vonatkozik, amik nem szerepelnek a II. finanszírozási formában és megfelelnek a 2024. évi UQA-PTE Open Access Alap-hoz leírt feltételeknek.

II. EISZ Read and Publish konzorciumi open access megállapodások, Karger kiadóval kötött Read and Publish szerződés: automatizált módon igényelhető támogatás, a szerződésben foglalt folyóiratokra vonatkozik. Részletek a Read and Publish konzrociumi open access megállapodások és a Kiadói open access megállapodások bekezdésekben.

+1. Az MDPI kiadóval membership megállapodásunk van, ami 10% kedvezményre jogosítja a PTE szerzőit, de a számla kifizetésért a levelező szerző a felelős.

2024. évi UQA-PTE Open Access Alap 

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és az Egyetem között létrejött szerződés értelmében lehetőség nyílt a 2024. január 01. napjától közlésre elfogadott, DOI azonosítóval rendelkező publikációk (open access) költségeinek (számla alapján történő) finanszírozására a keretösszeg kimerüléséig.

Az igénylés leadásának határideje: 2024.  december 15.

A publikációs alapból azon 2024. január 01. napjától (hibrid vagy open access folyóiratban accepted, early view, published státuszú) közlésre elfogadott, DOI azonosítóval rendelkező publikációk támogathatók, amelyek(nek)

- szerepelnek a Scopus és/vagy Web of Science adatbázisokban; 

- a Scimago Journal Ranking besorolása alapján legalább SJR Q2 minősített folyóiratban jelentek meg; 

- az első, utolsó vagy levelező szerzőjük (meghatározó szerző) a PTE munkatársa vagy a PTE PhD hallgatója;

- a közlemény meghatározó szerzője a PTE-t (University of Pécs, Hungary) és ezen belül valamely szervezeti egységét helyesen affiliálta a kéziraton.

Az open access támogatás igényléséhez kitöltendő űrlapot a következő linken éri el: https://go.tkp.hu/oa-urlap
Az űrlap kitöltése az egyetemi Office 365 fiókba való bejelentkezés (EHA/Neptunk kód és a hozzátartozó jelszó) után lehetséges.

A számla kiállításához szükséges egyetemi adatok elérhetősége: https://adminisztracio.pte.hu/az_egyetem_adatai 

Az EISZ konzorciumi szerződésben (lásd: a Read and Publish konzorciumi open access megállapodások részben) szereplő folyóiratokban megjelenő publikációk közlési díjára és a korábban pályázati forrásból finanszírozott open access cikk újbóli kifizetésére nem lehet felhasználni a támogatást.

Read and Publish konzorciumi open access megállapodások


A Pécsi Tudományegyetem az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) hazai konzorciumon keresztül Read and Publish szerződéseket kötött az American Chemical Society, az Akadémiai Kiadó, a Cambridge University Press, a De Gruyter, az Elsevier, az Oxford University Press, a SpringerNature, a Taylor & Francis és a Wiley kiadókkal. A szerződések read and publish jellege lehetővé teszi a hagyományos úton előfizetett tartalmak teljes szövegű elérését és az open access cikkek publikálását. A PTE-s szerzők open access cikkeinek APC költségeit - az alább meghatározott feltételek mellett - a konzorciumi szerződés fedezi. Az open access megállapodások nem fedezik az article processing charge-on (APC) kívül felmerülő egyéb költségeket.


Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont az Open Access módon publikált cikkek megjelentetését az alábbi feltételeknek való megfelelés esetén támogatja:

- A publikáció levelező szerzőjének munkavállalói - vagy doktori iskolás hallgatóként hallgatói - jogviszonyban kell állnia a Pécsi Tudományegyetemmel (továbbiakban: PTE). A munkavállalói státusz ellenőrzésére a dolgozói adatbázis szolgál; a doktoranduszoknak érvényes hallgatói jogviszony igazolást kell benyújtaniuk az oapublishing@lib.pte.hu  e-mail címre.

- A levelező szerzőnek PTE-s intézményi affiliációt kell megadnia a kézirat benyújtásakor.

- Az igényt benyújtó szerzőnek PTE-s intézményi hozzárendeléssel kell rendelkeznie a Magyar Tudományos Művek Tárában (továbbiakban MTMT).


Egyéb feltételek:

A szerződések csak az APC-k megfizetése alól mentesítik a szerzőket, egyéb publikációs díjakra, mint oldaldíjak, színes nyomtatás díja, benyújtási díj, vagy más közzétételi illetve szerkesztési díjak, nem terjed ki a megállapodás. 


A szerzők intézményi támogatásának jogosultságát a kiadók a következő (automatizált) módszerekkel ellenőrzik:

- intézményi e-mail-cím (.pte.hu) azonosítása

- intézményi affiliáció azonosítása

- intézményi IP tartomány azonosítása- A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

- A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid és open access.

- A szerződés keretében támogatott cikktípusok: tudományos cikkek.

- A szerzők azonosítása:

    RingGold ID - párosítva a megadott affiliációhoz

    Affiliáció - az intézmény neve alapján

    Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

- A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY-NC-ND lincencek biztosítják.

- A cikk elfogadása után a kiadótól kapott visszaigazoló e-mailben egy link mutat a Copyright Clearence Center oldalára. Regisztráció után, a megadott linkre kattintva a CCC oldalán a „seek funding from Hungarian Electronic Information Service National Programme” lehetőséget választva tudják kérelmezni az APC mentes open access publikálást.

ACS szerzői útmutató

ACS kiadói információk
-   A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

-    A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid és open access.

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok: eredeti közlemény, összefoglaló cikk.

-    A szerzők azonosítása:

        Affiliáció - az intézmény neve alapján

        Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY-NC lincencek biztosítják.

-    A benyújtáshoz szükséges open access nyilatkozat.

-    AK kiadói információk
-     A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

-     A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid és open access.

-     A szerződés keretében támogatott cikktípusok: Research Article (Eredeti közlemény), Review (Összefoglaló cikk), Case Report, Brief Report,       Rapid Communications

-    A szerzők azonosítása:

    Affiliáció - az intézmény neve alapján,
    Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján,
    GRID azonosító

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY és CC-BY-NC-SA és CC-BY-NC-ND licenc biztosítja.

-    CUP kiadói információk

-    Szerzői útmutató az igényléshez
-     A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

-    A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid.

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok:

    Eredeti közlemények (Original Article, Original Research, Original Paper),
    Összefoglaló cikkek (Review Paper),
    Brief Communication: Gyors közzététel céljából benyújtott rövid cikk, amely megegyezik a normál cikk szerkezetével.,
    Continuing Education: A továbbképzés szerves részét képező cikk (általában orvostudományi területen).
    Case Reports

-    A szerzők azonosítása:

    Affiliáció - az intézmény neve alapján
    Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY és CC-BY-NC-ND licenc biztosítja

-    De Gruyter kiadói információk

-    Szerzői útmutató az igényléshez
-    A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

-    A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid és open access.

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok: Case reports, Data in Briefs, Full-length articles, Micro-articles, Original software publication, Practice guidelines, Protocols, Review articles, Replication studies, Short communications, Short surveys, Video articles.

-   A szerzők azonosítása:

    Affiliáció - az intézmény neve alapján

    Affiliáció - cikk benyújtásakor listából választható

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY- NC-ND licencek biztosítják.

-    Elsevier szerzői útmutató

-    Elsevier kiadó információk

-    Elsevier Journal Finder
-     A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

-    A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid és gold open access.

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok: tudományos cikkek.

-    A szerzők azonosítása:

    Affiliáció - az intézmény neve alapján

    Ringgold ID

    Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY- NC-ND licencek biztosítják.

-    Szerzői útmutató az igényléshez

-    Emerald kiadói információk
-    A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

-    A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid és gold open access.

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok: tudományos cikkek.

-    A szerzők azonosítása:

    Affiliáció - az intézmény neve alapján

    Ringgold ID

    Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY- NC-ND licencek biztosítják.

-    2024-ben konzorciumi szinten 35 darab cikk mentesül az APC-k megfizetése alól.

-    Szerzői útmutató az igényléshez

-    IEEE kiadói információk
-    A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk)

-    A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid és open access.

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok: tudományos cikkek.

-    A szerzők azonosítása:

    Affiliáció - az intézmény neve alapján

    Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

    Ringgold ID

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY és CC-BY-NC-ND licencek biztosítják.

-    LWW kiadói információk

1. Az APC-k kezelése a Copyright Clearence Center (CCC) RightsLink for Scientific Communications (RLSC) felületén keresztül történik. A cikk elfogadását követően a levelező szerző először kap egy visszaigazoló levelet, amelyben egy link vezet az RLSC felületére.
2. Hozzon létre egy saját fiókot a RightsLink felületén, amennyiben még nem rendelkezik ilyennel. Fontos, hogy ugyanazzal az intézményi email címmel regisztráljon be, amelyet a cikkben is megjelölt.
3. A rendszer az email címe alapján azonosítani fogja az intézményt. Válassza a „Seek funding from Hungarian Electronic Information Service National Programme” opciót.
4. A megállapodás értelmében az APC ingyenes, melyet a rendszer 0 $ végösszeggel jelez. A „Next” gombbal tud tovább haladni.
5. Ha elolvasta a felhasználási feltételeket, pipálja be a kis négyzetet a jobb alsó sarokban és a „Submit For Approval” gombra kattintva tudja benyújtani a cikkét open access megjelenésre.
6. A rendszer küld egy visszaigazolást, miután elfogadta a benyújtását.
-    A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

-    A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid.

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok:

    Research Articles
    Review Articles
    Brief Reports
    Case Reports

-    A szerzők azonosítása:
     Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján.

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY-NC és CC-BY-NC-ND licenc biztosítja.

-    OUP kiadói információk

-    Szerzői útmutató az igényléshez
-    A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

-    A résztvevő intézmény által előfizetett csomag folyóirataiban van rá lehetőség.

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok:     
    Original Research Papers
    Brief Communications
    Short Reports
    Case Reports

-    A szerzők azonosítása:

    Affiliáció - az intézmény neve alapján

    Ringgold ID

    Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY-NC és CC-BY-NC-ND licenc biztosítja.

-    SAGE kiadói információk

-    Szerzői útmutató az igényléshez
- A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk):

   1.   hibrid folyóiratok

   2.   gold open access folyóiratok

-   A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid és open access

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok: szakcikk (Original Article, Original Research, Research Paper), összefoglaló cikk (Review Article), rövid közlemény (Brief Communication), continuing education.

-     A szerzők azonosítása:

    Affiliáció - cikk benyújtásakor listából választható

    Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján

    IP cím

-     A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY-NC licencek biztosítják.

-    Springer Nature szerzői útmutató

-    Springer Nature kiadói információk

-    Springer Nature Journal Suggester
- A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).
- A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid
- A szerződés keretében támogatott cikktípusok: Original Papers, Review Papers
- A szerzők azonosítása:

Affiliáció - az intézmény neve alapján
Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján.
Ringgold ID

- A szerzői jogokat a CCC Authors Choice (Creative Commons CC-BY, CC BY-NC vagy CC-BY-NC-ND) licenc biztosítja.

- Taylor & Francis szerzői útmutató
- Taylor & Francis kiadói információk

-    A szerződésben foglalt open access folyóirattípusok: hibrid és open access.

-    A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk):

Wiley hibrid (OnlineOpen) folyóiratlista
Wiley gold open access folyóiratlista

-    A szerződés keretében támogatott cikktípusok: eredeti közlemények (Original Article, Original Research, Research Paper), összefoglaló cikkek (Review papers).

-    A szerzők azonosítása:

    Affiliáció - az intézmény neve alapján

    Affiliáció - cikk benyújtásakor listából választható

    Ringgold ID

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC-BY, CC-BY-NC és CC-BY-NC-ND licencek biztosítják.

-    Wiley szerzői útmutató

-    Wiley kiadói információk

-    Wiley Journal Finder vagy Match your manuscript


Kiadói open access megállapodások


Karger

-    A Pécsi Tudományegyetem a 2024.01.01.-2024.12.31. közötti időszakra open access megállapodást kötött a Karger kiadóval.

-    A szerző(k)nek az alábbi listában szereplő folyóiratokból kell választani(uk).

-    A szerzői jogot a Creative Commons CC BY-NC licenc biztosítja.

-    Karger szerzői útmutató

-    Karger kiadói információkMembership kedvezmények


MDPI

-    Az Institutional Open Access Programme (IOAP) tagság 10% kedvezményre jogosítja a PTE oktatóit.

-    A kiadó a kedvezményt az Article Processing Charge (APC) díjból vonja le.

-    A cikkek azonosítása az affiliáció és az intézményi e-mail-cím (.pte.hu) alapján történik.

-    A számla kiegyenlítésért a levelező szerző felelős.

-    A szerző(k) az alábbi listában szereplő folyóiratok közül tudnak választani.

-   MDPI kiadói információk