Könyvajánlók

Kiadó:
ISBN:
978 963 078 426 9
Kiadás éve:
2007

Baltazár – önéletrajz

„Slawomir Mrozek már nem létezik, hanem Baltazár” – olvashatjuk a szerző azonos című életrajzi regényében. Ez a könyv azonban nem életrajz és nem is regény: önéletírás, vagy helyesebben önélet-újraírás. Vallomás-, fejlődés-, teremtéstörténet. A neves lengyel szerző 2002-ben agyvérzés miatt afáziás lett – elvesztette mind beszéd-, mind íráskészségét. S hogy visszanyerje emlékezőtehetségét – hosszú kezelés után –, elkezdte papírra vetni emlékeit. Az írás folyamatában írja le magát (magát írja), hogy az olvasó együtt járhassa végig az író mellett a kanyargó életutat. A szerző kéri, legyünk elnézőek, ha valamilyen eseményt máshogy mutat be, ha netán a valóságtól eltérően mesélne azokról. Számára már ez a valóság, így emlékszik, mert az emlékezésbe, a memorandumainak újrateremtésébe akaratlanul is belekeveredhetnek a képzelet képei.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 078 408 5
Kiadás éve:
2007

A szépségről

A neves művészettörténészprofesszor a szépség bolondja. Praktikusan liberálisnak vallja magát, bár öregségére inkább doktriner lesz. Ráadásul ráunt már mindenre, de legfőképp a saját életére. Hiába már, hogy feleséget sem a sápadt alapkészletből választott annak idején, a hippikorszakban, amikor – eleinte – a fekete szépség, a jamaicai bevándorlólány a fehér, egyetemi környezetben bizsergetően izgalmas, sőt vagány dolog volt: Ebony and Ivory live together in perfect harmony.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 078 418 4
Kiadás éve:
2008

Erzsébet királyné

Húsz év múltán újra itt a nagy könyv, tele képpel, tele a történelmünkkel, olvasgatva és lapozgatva kihúzható vele a maradék tél. A vonatkozó történelemből ugyan nem jöttünk ki valami fényesen, de mégis úgy gondolunk rá (köszönhetően az oroszoknak), mint nemzeti létünk legragyogóbb időszakára.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 142 651 9
Kiadás éve:
2008

Semmi művészet

Ívek, összefüggések, gazdagon szervezett szövegrendszer, irónia, önirónia, referencia, valóságreferencia és önreferencia – ha az összetevői felől figyelem és olvasom Esterházy Péter új könyvét, akkor ezek a kifejezések jutnak eszembe, ám azt hiszem, hogy ezekkel a kifejezésekkel és megnevezésekkel még nem jutottam el a könyv lényegének a megnevezéséig, hiszen csak annyit mondanék velük, hogy a virág virágból van, a fák pedig, a fák, amelyek a szerzőt hidegen hagyják („Elmondhatatlanul hidegen hagynak a fák”) fából – mivel az Esterházy-szövegek éppenséggel ironikusok és önironikusak, s általában gazdagon szervezettek, hogy a többi kifejezést itt ne ismételjem meg.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
Grecsó Krisztián: Tánciskola
Kiadás éve:
2008

Tánciskola

Valahol a tizenhatodik életév körül jön el az a pillanat, amikortól hosszabb-rövidebb időre mindenki megtapasztalhatja, hogy a titkos tanok, az élet minden nyűgét egy csapásra megoldó mantrák, csakrák és légzőgyakorlatok, no meg az alkoholnál is felszabadítóbb gyógynövényfőzetek, és korántsem mellesleg a testi szerelem felfedezése milyen hirtelen tágítja ki a horizontot, milyen élesen mutatja meg a világ mélyebb összefüggéseit és az élet nagyobb távlatait.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
963 054 638 8
Kiadás éve:
1988

A Sirius-rejtély

Égboltunk mintegy 6.000 szabad szemmel látható távoli csillaga között a Nagy kutya csillagkép főcsillaga a Sirius. A Nap, a Hold, a Vénusz és a Jupiter után a legfényesebb lámpás az éjszakai égbolton. Már az ősi egyiptomiak is tisztelték e csillagot. Az egyiptomi időszámítás szerint az újév közvetlenül a Sirius első hajnali megjelenésével vette kezdetét. Ez minden évben megközelítően egybe esett a Nílus áradásával. A Sirius feltűnése a hajnali égbolton más kultúrák érdeklődését is felkeltette.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 14 2650 2
Kiadás éve:
2008

Asztalizene

„A dráma sürgős műfaj” – jelenti ki a magyar drámairodalom késve (igazán máig sem) elismert mestere, Füst Milán, mikor élete alkonyához érve, színpadi művei szerkesztése közben még mindig valamiféle magyarázatot keres úgy jómaga, mint közönsége számára arra a régi kérdésre, hogy miért lehetetlen naturalista drámát írni.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 971 629 2
Kiadás éve:
2007

Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon

„Kisebb-nagyobb szerelmek még szövődnek Váradon is, de még odáig sem jutnak el ezek a hevületek, hogy bár egyetlen poéma megírásáig elvigyék. (...) Mindössze egyetlen komolyabb – polgári szemmel nézve is: komolynak nevezhető – szerelme szövődött Váradon, egy M. G. nevű fiatal úrilány iránt. Az ifjú hölgy egyformán kacérkodott az időben Bandival és az irodalommal (verseket, novellákat közölt tőle Bandi a Szabadság hasábjain), végül azonban hozzáment egy derék református paphoz, s a jó feleség, mintaháziasszony és gondos anya jelzőket érdemelte ki hamarosan” – olvasható Ady Lajos könyvében.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 203 166 8
Kiadás éve:
2007

A Smaragd-sziget aranya

Írország évszázadokon át angol királyi fennhatóság alá tartozott, így a kelta eredetű ősi ír nyelvet szinte teljesen kiszorította az angol, bár az eldugott falvak egyszerű népe máig beszéli azt. Mindig nyilvánvaló volt az ír sziget lakóinak törekvése a politikai, közéleti függetlenségre, az ősi nyelv életben tartására.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 389 906 9
Kiadás éve:
2007

A magyar filmtörténet képeskönyve

A Lumiére fivérek, amikor megtartották az első mozgóképes bemutatójukat 1895. december 28-án Párizsban, a Capucinusok bulvárján, ámulatba ejtették a közönséget a feléjük rohanó vonat, a nevetést kiváltó „megöntözött öntöző” pillanatainak megjelenítésével. Ma már ezek lettek a mozgókép csodájának emblematikus képei. A Lumiére fivérek az ember világhoz való viszonyát megjelenítő új eszközzel mind a művészi, mind a kommunikációs lehetőségek új minőségét teremtették meg.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 808 101 030 9
Kiadás éve:
2008

A középpont hiánya

Fűzi László legújabb könyvének írásai – tematikájukat tekintve – irodalomról, történelemről, eszmetörténetről szólnak. A középpont hiánya című kötet esszéi, tanulmányai literatúránk és históriánk írásának és olvasásának aktuális, lassan megkerülhetetlen problémáit, és az ebből fakadó dilemmákat járják körül.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 319 006 7
Kiadás éve:
2010

Iránytű antológia I-II.

E két kötetes kiadvány az „Iránytű” című bölcsődei szakmai folyóiratban 1989-től napjainkig megjelent 65 szám válogatott írásait tartalmazza. A hazai bölcsődék kialakulásáról, fejlődéséről, értékes hagyományairól, a mai bölcsődék korszerű gyermeknevelési és -gondozási módszereiről tájékozódhat az olvasó. Emellett szó esik a kisgyermekpedagógus hivatásról, a bölcsődés korú gyermekek fejlődésének, sajátos tevékenységének jellemzőiről. A könyv segíti a bölcsődei ellátás megismerését és a 3 év alatti korosztály megértését.
tovább >>>